ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความผิดฐานยักยอกทรัพย์คืออะไร และต้องดำเนินคดีอย่างไร

              การกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์นั้นก็คือการที่ได้เข้าครอบครองทรัพย์ของคนอื่นหรือทรัพย์ที่คนอื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  และในระหว่างการครอบครองนั้นกลับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือของคนอื่นโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ซึ่งในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นความผิดฐานยักยอกแบบนี้  ซึ่งการยักยอกนั้นมีหลายลักษณะ หรือบางกรณีเป็นเรื่องผู้จัดการมรดกยักยอกก็ได้ซึ่งจะมีโทษหนักขึ้นมากกว่าบททั่วไปด้วย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 , 354  เป็นต้น เช่น ทำงานเป็นพนักงานขายแอบเอาเงินค่าสินค้าไปเป็นของตนเอง หรือรับเงินจากลูกค้าแล้วไม่นำส่งบริษัท หรือยืมรถเพื่อนไปใช้และไม่นำมาคืนแต่นำไปขายต่อ หรือเป็นผู้จัดการมรดกแอบนำทรัพย์มรดกโอนไปให้คนอื่นและไม่นำเงินมาแบ่งปัน เป็นต้น

              ความผิดฐานยักยอกนั้นเป็นความผิดอันยอมความได้  ซึ่งหมายถึงผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดสามารถเจรจาคืนทรัพย์สินหรือชำระค่าเสียหายเพื่อยุติคดีได้ และเนื่องจากเป็นความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีเองภายในกำหนดเวลา 3 เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วย มิเช่นนั้นคดีขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96  By www.siaminterlegal.com