ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผลกระทบบ้านเอียง บ้านพัง บ้านทรุด บ้านร้าว บ้านแตก สั่นสะเทือน ฝุ่น เสียง จากการก่อสร้างบนที่ดินข้างเคียงทำอย่างไร

                   เมื่อเป็นเจ้าของที่ดินแล้วทุกคนก็ล้วนมีแดนกรรมสิทธิ์ในการที่จะทำการใดๆ ในที่ดินของตนก็ได้ แต่การกระทำนั้นต้องไม่ไปกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลอื่น  แต่สำหรับบทความนี้สำนักงานฯ จะขอกล่าวเรื่องของการก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ดินข้างเคียงและทำให้บ้านหรืออาคารเอียง ทรุด แตกร้าว เนื่องจากมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่เป็นอย่างยิ่ง  ปัญหาดังกล่าวเกิดจากผู้ว่าจ้างจัดหาผู้รับจ้างที่ไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นมืออาชีพในการทำงาน และไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอย่างแท้จริง เช่น ไม่มีการฝั่งเหล็กชิปไพร์เพื่อป้องกันดินสไล หรือมีการฝังสั้นเกินไป เนื่องจากที่ดินโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพจะมีชั้นดินเหลวด้านล่างและมีการแบ่งชั้นดินไว้หลายชั้น  หรือปัญหาการไม่เว้นระยะห่างระหว่างอาคารตามกฎหมายระเบียบหรือเทศบัญญัติท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ หรือเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่ที่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างอาคารจำนวน 6 เมตรเพื่อประโยชน์ในการนำรถดับเพลิงเข้าดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ แต่ผู้ว่าจ้างส่วนมากจะหลีกเลี่ยงเนื่องจากต้องการพื้นที่ใช้สอยจำนวนมาก หรือมีการต่อเติมจำนวนชั้นให้มากขึ้นทำให้ตึกหรืออาคารรับแรงกดมากขึ้นและทำให้พื้นดินด้านล่างกดตัวบีบไปด้านข้างและทำให้อาคารเราเสียหายหากเป็นกรณีอาคารทั้งสองมีขนาดอาคารแตกต่างกันมาก หรือเกิดจากการสั่นสะเทือนทำให้ผนังแตกร้าว  โดยเมื่อบ้านหรืออาคารทรุดหรือเอียงการแก้ไขโดยการดีดคานก็เป็นไปค่อนข้างลำบากเนื่องจากต้องใช้เครื่องจักรกลหนักเข้ามาดำเนินการซึ่งก็ไม่มีพื้นที่กระทำได้ ในทางปฏิบัติก็ต้องฟ้องขอให้ชดใช้การรื้อและก่อสร้างใหม่กันเลยทีเดียว  และการฟ้องคดีละเมิดต่อฟ้องภายในกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่รู้เรื่องละเมิดและรู้ตัวผู้ทำละเมิดด้วย มิเช่นนั้นคดีขาดอายุความ  และปัญหาดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรีบปรึกษาทนายความทันทีเพื่อให้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวโดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้หยุดการกระทำละเมิดไว้เป็นการชั่วคราวเสียก่อน หากปล่อยช้าไว้อาจส่งผลทำให้บ้านหรืออาคารยิ่งทวีความเสียหายมากขึ้นไปอีกหรืออาจเกิดอันตรายกับผู้อาศัยได้  รวมทั้งการเจรจาค่าเสียหายทุกขั้นตอนก็ควรต้องปรึกษาทนายความเพราะท่านอาจถูกเอารัดเอาเปรียบในเชิงคดีได้ตลอดเวลา รวมทั้งการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง การตรวจสอบแบบแปลนว่าเป็นการปฏิบัติได้โดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ด้วย  By www.siaminterlegal.com