ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข้อต่อสู้ในความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา (การป้องกันสิทธิของตนหรือผู้อื่น)

                  ความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนานั้นถือว่าเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงมาก ดังนั้นหากพยานหลักฐานรับฟังได้หนักแน่น แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพก็ยังคงต้องระวางโทษค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังอาจถูกทายาทผู้ตายฟ้องเรียกร้องค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าอุปการะได้อีกด้วย  โดยในลักษณะการกระทำความผิดดังกล่าวทนายความต้องพิจารณาดูว่ามีเหตุผลและข้อเท็จจริงที่จะต่อสู้ได้หรือไม่เพียงไร และควรจะดำเนินคดีไปในแนวทางใดอันจะทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งพฤติการณ์การเกิดเหตุอาจมีหลายปัจจัยที่ทำให้ได้รับโทษน้อยลงหรือการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดเลย  สำนักงานฯ ขอหยิบยกประเด็นที่มักจะมีการต่อสู้คดีกันบ่อยครั้ง คือ เรื่องการใช้สิทธิป้องกันตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68  คือ 1. จำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่น 2.เพื่อให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย 3. ต้องเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง และ 4. ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ  โดยการป้องกันก็คือการต่อสู้อย่างหนึ่ง แต่จะต้องไม่เป็นผู้เริ่มต้นก่อเหตุก่อน หรือไม่เป็นการต่อสู้ในลักษณะวิวาท หรือการท้าทายกัน หรือการสมัครใจต่อสู้กันด้วย  By www.siaminterlegal.com