ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เด็กเกิดอันตรายขณะอยู่โรงเรียนจะดำเนินคดีอย่างไร

                สืบเนื่องจากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับความผิดอันเกิดจากเด็กนักเรียนทำร้ายกันเองในระหว่างที่อยู่โรงเรียนจะเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไร  ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นโรงเรียนเอกชนดังแห่งหนึ่ง ในระหว่างคาบเรียนครูสั่งให้ทำกิจกรรมกลางแจ้ง แต่เด็กคนหนึ่งเล่นกิจกรรมโดยกลั่นแกล้งเด็กอีกคนหนึ่งจนกระทั่งหน้ากระแทกพื้นฟันแท้หักและไม่สามารถต่อให้ดีได้อีก ปัญหาคือจะเรียกร้องในทางกฎหมายอย่างไร 1. เด็กผู้เยาว์คนที่กลั่นแกล้งเพื่อนทำให้ได้รับบาดเจ็บมีความผิดเพราะกระทำละเมิดต่อบุคคลอื่นทำให้ได้รับอันตรายแก่กาย 2. คุณครูที่ดูแลเด็กต้องรับผิดร่วมกับเด็กด้วยเพราะไม่ดูแลเด็กให้ดีในระหว่างเวลาเรียนส่งผลทำให้เด็กก่อเหตุละเมิดขึ้น 3. โรงเรียนเอกชนในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับคุณครูด้วย  ส่วนพ่อแม่ของเด็กไม่ต้องร่วมรับผิดด้วยเพราะหน้าที่ดูแลในขณะเกิดเหตุละเมิดนั้นอยู่ที่คุณครูที่สอน  ประเด็นต่อมาคือฟันหน้าหักนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายได้มากน้อยเพียงไร ซึ่งฟันหน้าเป็นอวัยวะสำคัญมีหน้าที่กัดโดยตรงย่อมเกิดปัญหาในการใช้งานตลอดชีวิตความเสียหายย่อมมากขึ้นด้วย  ผู้ได้รับความเสียหายต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วย  และหากมีการเจรจาเรื่องค่าเสียหายแก่กันต้องปรึกษาทนายความก่อนทุกครั้งเนื่องจากการทำเอกสารประนีประนอมยอมความอาจเป็นเหตุทำให้มูลหนี้เดิมระงับไปได้  By www.siaminterlegal.com