ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้กู้เบี้ยวไม่ยอมคืนเงินกู้ทำอย่างไร และข้อควรระวัง รวมทั้งกลโกงผู้กู้

                     การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้กู้ไว้เป็นสำคัญจึงฟ้องร้องบังคับคดีได้  ซึ่งเมื่อถึงกำหนดต้องชำระหนี้เงินกู้ผู้กู้กลับไม่จ่ายหรือขอผัดผ่อนไปเรื่อยๆ หรือติดตามตัวไม่ได้ หรืออ้างเหตุผลสารพัด  การติดตามหนี้เงินกู้ดังกล่าวก็ควรดำเนินการโดยเร็ว หากปล่อยไว้อาจเสียประโยชน์หรือเสียรู้ผู้กู้ได้ เช่น หากปล่อยไว้ผู้กู้อาจไม่มีทรัพย์สินใดเหลือให้บังคับชำระหนี้ได้เนื่องจากถูกเจ้าหนี้รายอื่นบังคับคดีตัดหน้าไปก่อน ปล่อยไว้นานคดีอาจขาดอายุความ  ผู้กู้สูญหายไปติดตามไม่ได้  ระวังเรื่องการแปลงหนี้ใหม่แทนหนี้เงินกู้  ความสิ้นสุดความผูกพันของผู้ค้ำประกัน การต่อสู้คดีว่าไม่ได้กู้ยืม  ลายมือชื่อปลอมและเป็นเวลาเนินนานเกินไปไม่อาจหาเอกสารลายเซ็นต์อื่นๆ ของผู้กู้มาเปรียบเทียบลายมือชื่อได้หรือได้มาอย่างยากลำบาก ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ หรือภาวะหนี้สูญ เป็นต้น นั่นคือเหตุผลบางประการที่ทำให้เห็นโอกาสของการสูญเสียหนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหนี้บางรายใจดีและรู้ไม่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้กู้ต้องรับบาปเคราะห์กรรมไม่ได้ชดใช้หนี้ใดๆ เลย  By www.siaminterlegal.com