ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การตรวจสอบการถือกรรมสิทธิ์รถยนต์

                 ส่วนมากเรื่องดังกล่าวมักจะเป็นเรื่องของการที่เจ้าหนี้ต้องการยึดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อนำมาชำระหนี้    แต่ไม่รู้ว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้าง แต่ก็มีบางคนที่อยากทราบฐานะของลูกหนี้ก่อนเริ่มที่จะให้สินเชื่อหรือให้กู้ยืมเงินต่างๆ หรือตรวจสอบฐานะของบุคคลว่ามีความสามารถทางการเงินหรือมีความสามารถในการชำระหนี้ได้หรือไม่ และบางรายเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจะต้องถูกโกงอย่างแน่นอนก็จะมีกระบวนการของการเตรียมพยานหลักฐานหรือเอกสารต่างๆ เมื่อเป็นการเอาผิดเมื่อมีการโยกย้ายทรัพย์สินหนีหนี้ในอนาคตได้  เพราะหากไม่มีการเตรียมการหรือคาดการไว้ล่วงหน้าส่วนมากก็มักจะต้องมานั่งเจ็บใจที่ทำอะไรลูกหนี้ไม่ได้ เพราะไม่มีอะไรให้ยึดมาชำระหนี้ แม้จะมีกระดาษคำพิพากษาแล้วก็ตาม  เจ้าหนี้ในปัจจุบันนอกจากต้องมีเงินแล้วยังต้องมีความเฉลียวฉลาดด้วยจึงจะได้รับการชำระหนี้คืน  By www.siaminterlegal.com