ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

นัดไต่สวนมูลฟ้องคืออะไร และต้องมีทนายหรือไม่

                ในคดีอาญานั้นหากเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปยื่นฟ้องกันเอง  ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่อยากใช้กระบวนการทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากมีความล่าช้ามากและหลายคนไม่มั่นใจในกระบวนการทำงานซึ่งก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละคน วิธีการที่ทำกันมากคือให้ทนายความฟ้องคดีเองเพราะมีความรวดเร็วและสามารถทำได้ทันที  เมื่อทนายความฟ้องคดีเองจึงเกิดกระบวนการนัดไต่สวนมูลฟ้องของศาลเพื่อให้ศาลทราบว่าคดีที่โจทก์นำมาฟ้องพอที่จะมีมูลหรือมีเหตุอันเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญาหรือไม่  โดยนัดไต่สวนมูลฟ้องไม่จำต้องมีทนายความ และตัวผู้ต้องหาจะมาศาลหรือไม่ก็ได้  ซึ่งปัญหาดังกล่าวการไม่มีทนายความจะส่งผลในทางคดีหลายประการ คือ หากไม่มีทนายความไปศาลเพื่อทำการซักค้านพยานโจทก์ให้เห็นว่าความผิดดังกล่าวข้อเท็จจริงไม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญาอย่างไร หรือการกระทำดังกล่าวไม่เป็นความผิดอย่างไร ซึ่งก็จะทำให้ศาลไม่ทราบข้อเท็จจริงที่โจทก์ได้พยายามปิดบังอยู่เป็นเหตุทำให้ศาลมีคำสั่งว่าคดีมีมูล และให้เรียกจำเลยมาสอบคำให้การต่อไป โดยหากตัวจำเลยเดินทางมาศาลในวันดังกล่าว และศาลมีคำสั่งว่าคดีมีมูลแล้วก็จะอ่านคำสั่งให้จำเลยทราบและมีผลทำให้จำเลยไม่อาจออกนอกศาลได้โดยต้องประกันตัวออกไป หากไม่ประกันตัวก็ต้องติดคุกอยู่ระหว่างการดำเนินคดี แต่หากจำเลยไม่มาในวันดังกล่าวศาลจะออกหมายเรียกจำเลยมาสอบคำให้การว่าจะรับหรือปฏิเสธ หากรับก็จะพิพากษาลงโทษต่อไป แต่หากปฏิเสธก็ต้องถูกออกหมายขังและต้องประกันตัวอีก หากไม่ประกันตัวก็ต้องถูกขัง  แต่ในทางกลับกันหากจำเลยมีทนายความไปทำการซักค้านให้เห็นว่าคดีของโจทก์ไม่มีมูลความผิดทางอาญาแล้ว ศาลจะสั่งว่าคดีไม่มีมูลให้ยกฟ้องหมายถึงท่านพ้นจากคดีอาญาที่โจทก์ฟ้องทันทีและไม่ต้องประกันตัวหรือกระทำการสิ่งใดอีก ซึ่งท่านจะฟ้องกลับฐานฟ้องเท็จได้อีกด้วย  และนั่นคือเหตุผลและความแตกต่างก็การมีหรือไม่มีทนายความในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา By www.siaminterlegal.com