ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความผิดฐานครอบครองยาเสพติด (ยาบ้า) มีโทษอย่างไร

                ยาบ้าถือเป็นยาเสพติดที่ให้โทษชนิดร้ายแรง และถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เช่นเดียวกับยาเฮโรอีน ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  ซึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 67 ได้บัญญัติความผิดและกำหนดโทษว่าผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

               คำว่าไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม คือ ยามีสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 375 มิลลิกรัม หรือไม่เกิน 15 เม็ด หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1.5 กรัม  ซึ่งหากเกินกว่านี้จะมีความผิดฐานจำหน่ายด้วยและมีโทษหนักขึ้นไปอีก

              สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นหลักกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ทั้งสิ้น ซึ่งรูปคดีแต่ละเรื่องจะแตกต่างกันออกไปเพราะบางกรณีผู้ต้องหาเห็นว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิดเช่น คนฝากสิ่งของไว้โดยไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติด หรือเพียงแค่นั่งไปในรถไม่รู้ว่าในรถมียาเสพติด หรือไปหาเพื่อนที่บ้านและถูกตำรวจรวบตัวไปด้วยทั้งที่ไม่รู้ว่าที่บ้านเพื่อนมียาเสพติด หรือมีคนจ้างวานให้ไปส่งสิ่งของโดยไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติด หรือถูกยัดยา หรือถูกเพิ่มจำนวนยา หรือถูกซ้อมให้รับสารภาพ ฯลฯ เมื่อถูกจับก็ต้องรีบปรึกษาทนายความทันทีเพื่อจะได้ทำการวางแผนการให้การหรือให้ทนายเข้ามาดูแลปกป้องสิทธิท่านได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ไขเยียวยา By www.siaminterlegal.com