ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สามีภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสจะมีสิทธิในทรัพย์มรดกของอีกฝ่ายหรือไม่และจะทำอย่างไรเมื่อเกิดการแย่งชิงกับญาติผู้ตาย

             เมื่อชายและหญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจึงไม่ใช่สามีภรรยาโดยชอบด้วยกฏหมาย ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันต้องบังคับตามกฎหมายเรื่องกรรมสิทธิ์ร่วม  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและหลายคนไม่มีความรู้โดยต้องสูญเสียทรัพย์สินไปอย่างไม่ยุติธรรมคือ เมื่อคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสถึงแก่ความตายโดยมีมรดกที่ต้องนำมาแบ่งตามกฎหมายด้วย  แต่ปัญหาคือผู้ตายไม่มีบุตรมีแต่ญาติเดิมที่คอยจะเอาทรัพย์มรดก โดยไม่ยอมแบ่งให้คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่อ้างว่าไม่ใช่สามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้เป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดก  ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครอบครัวทำให้คู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ต้องเร่รอนไม่มีที่อยู่ไม่มีทรัพย์มรดกใดๆ ที่ควรจะได้  เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะความไม่เข้าใจกฎหมายอย่างแท้จริงและไม่มีคนคอยแนะนำช่องทางการดำเนินการที่ถูกต้อง  ดังนั้นเมื่อทรัพย์มรดกเป็นทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันแล้วจึงเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ดังนั้นเมื่อคู่สมรสตายคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งต้องรีบยื่นคำร้องขอให้ศาลแต่งตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดก หรือหากญาติเดิมของผู้ตายร้องขอจัดการมรดก คู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ต้องยื่นคัดค้านการเป็นผู้จัดการมรดกโดยทันที  เนื่องจากหากไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วอาจจะไม่ได้รับการแบ่งปันทรัพย์มรดกเลยเนื่องจากไม่ใช่เป็นทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดกตามกฎหมาย  ทรัพย์มรดกดังกล่าวย่อมตกเป็นสิทธิแก่คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ไม่ใช่เรื่องการรับมรดกในฐานะทายาท  แต่เป็นเรื่องกรรมสิทธิ์ร่วมกัน  เพราะฉะนั้นวิธีการและรูปแบบการดำเนินการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หากเดินทางหรือวางแผนผิดอาจไม่ได้รับมรดกเลยก็ได้  By www.siaminterlegal.com