ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เทคนิคและวิธีการยุติคดีอาญาภายหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกทำอย่างไร

                 หลายท่านคิดว่าเมื่อเกิดคดีอาญาเฉพาะในความผิดต่อส่วนตัวนั้น และมีการต่อสู้คดี หรือให้การรับสารภาพแล้ว แต่ศาลยังคงพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอการลงโทษนั้นคงหมดหนทางการต่อสู้หรือหมดหนทางที่จะจบคดีแล้วเพราะล่วงเลยเวลามาจนถึงขั้นศาลอ่านคำพิพากษาแล้ว ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงมีวิธีการจบคดีหรือยุติคดีได้ แต่จำเลยจะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนที่สุด โดยปรึกษานักกฎหมายหรือทนายความที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อกฎหมายและเทคนิคดังกล่าวโดยตรง  เพราะวิธีการดังกล่าวเป็นเรื่องของความรู้และความสามารถและเกี่ยวพันกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหลายประการ  ซึ่งภายหลังจากศาลตัดสินแล้วสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือให้ทนายความประเมินถึงทางได้เสียหรือน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีหากดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อไป วิธีการนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและต้องใช้ทนายความที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินเพราะหากประเมินผิดจะย้อนกลับมาแก้ไขในส่วนที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ได้อีกแล้ว  เพราะการประเมินเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อประเมินแล้วจึงให้ทนายความเสนอแนวทางออกไปในทางใดทางหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อยุติคดี และไม่ต้องถูกศาลอุทธรณ์พิพากษายืนหรือลงโทษจำคุกอีกต่อไป  สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องเทคนิคและความรู้ความสามารถของทนายความแต่ละท่านซึ่งแตกต่างกันออกไป  แต่ท้ายที่สุดก็คือทนายความแต่ละท่านก็จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่ลูกความเช่นท่านอย่างแน่นอน  By www.siaminterlegal.com