ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประวัติและผลงาน

                   สำนักงานกฎหมาย สยามอินเตอร์ลีกัล เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของทีมทนายความที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินคดีและการต่อสู้คดีมาในทุกประเภทคดีและทุกรูปแบบ  บริหารงานคดีและว่าความโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกความไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในด้านการวางแผนคดี การเตรียมคดี การหาพยานหลักฐาน การซักซ้อมพยาน การสืบพยานในศาล การอุทธรณ์ การฏีกา ตลอดจนการสืบทรัพย์บังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา สำนักงานฯ ดำเนินการโดยทนายความที่มีประสบการณ์ทางกฎหมาย และจบการศึกษาระดับเนติบัณฑิตไทยที่ต้องผ่านการศึกษาด้านกฎหมาย และศึกษาคำวินิจฉัยคดีของศาลฏีกามาจำนวนมากตามหลักสูตรของเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์อันเป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้สอบเป็นผู้พิพากษาหรือพนักงานอัยการ  ซึ่งการดำเนินคดีในศาลนั้นสำนักงานฯ เห็นว่าต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย ตำรา หรือแนวคำพิพากษาศาลฏีกาให้ทัดเทียมกับความรู้ในระดับผู้พิพากษาที่ตัดสินคดี หรือให้ทัดเทียมกับความรู้ในระดับพนักงานอัยการผู้ฟ้องคดี หรือคู่ความฝ่ายตรงข้ามด้วย  รวมผนวกเข้ากับประสบการณ์ในการถามความ การผ่านงานการทำคดีและการวางแผนคดีต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกความบนเส้นทางแห่งความยุติธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย

                  สำนักงานฯ ยังตอบแทนสังคมด้วยการเผยแผ่บทความทางกฎหมายเพื่อประโยชน์และความรู้แก่ผู้ที่สนใจด้วย   รวมทั้งยังรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัทและโรงงานต่างๆ  อีกหลายแห่ง นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้จัดรายการกฎหมายเผยแผ่ความรู้และตอบคำถามด้านกฎหมายแก่ประชาชนออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องทีนิวส์ชื่อรายการ “หมอกฎหมายทนายหน้าจอ” โดยมีผู้ชมมากกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ  ภารกิจในการเผยแผ่กฎหมายจึงเป็นหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่สำนักงานฯ จะได้ใช้ความรู้ความสามารถตอบแทนสู่สังคมต่อไป


รายชื่อผู้เคยรับบริการบางส่วน


1. http://www.shiasia.co.th/new/index.html   บริษัท ชิ-เอเชีย จำกัด  โดยเป็นบริษัทและโรงงานที่รับทำการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น ถังที่เก็บก๊าชปิโตรเลียมหรือน้ำมันต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก บริหารงานโดยอดีตนักบริหารชาวเกาหลีใต้ที่มีประสบการณ์   

2. http://www.polyone.com/en-us/Pages/default.aspx  บริษัท โพลีวัน จำกัด โดยเป็นบริษัทของใหญ่และมีชื่อเสียงโด่งดังมากในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีบริษัทลูกในประเทศไทยชื่อว่าบริษัท สตาร์ คัลเล่อร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายเม็ดสีเพื่อนำไปผลิตเป็นถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ ที่ใช้ในท้องตลาดปัจจุบัน   

3. http://www.bualuang.co.th/th/index.php  บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โดยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นแนวหน้าของประเทศประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์   

4. http://www.primenaturevilla.com  บริษัท ไพร์เนเจอร์ วิลล่า จำกัด เป็นโครงการที่มีชื่อเสียงด้านการทำหมู่บ้านจัดสรรโครงการขนาดใหญ่ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยมีราคาขายต่อหลังหลายสิบล้านบาท และมีดารานักแสดง นักการเมืองและบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนพักอาศัย โดยโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัทย่อยอื่นๆ เช่น บริษัท ไพร์ม เนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท กาล่าแพลน จำกัด เป็นต้น  

5. http://www.poems.in.th/home/th/index.htm  บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงชั้นแนวหน้าของโลก  โดยหน่วยงานดังกล่าวเป็นบริษัทสาขาในประเทศไทย ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์   

6. http://www.acscablesupports.com  บริษัท เอ ซี เอส เอเชีย (1996) จำกัด  เป็นบริษัทและโรงงานผลิตขนาดใหญ่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์รองรับสายเคเบิ้ลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก 

7. http://www.siampro.net  บริษัท สยามโปรเทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทและโรงงานผลิตขนาดใหญ่ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย นำเข้า ส่งออกเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท   

8. http://indusmetals.com/index.html  บริษัท อินดัส เมทัล  เป็นบริษัทต่างชาติจดทะเบียนตามกฎหมายรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประกอบธุรกิจหลอมเหล็กและโลหะต่างๆ   

9. http://www.planbuilt.com  ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพลนบิวท์  เป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน ทำเฟอร์นิเจอร์ ซ่อม และจัดหาเครื่องเรือนทุกประเภท (บิวท์อิน) โดยเป็นนิติบุคคลที่รับจ้างตกแต่งภายในในโครงการบ้านจัดสรรที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง  

10. http://www.ramada-bkk.com โรงแรมรามาดา อังกอร์ โฮเต็ล (Ramada Encore Hotel) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมห้องพัก เป็นที่ประชุมสัมนาแก่คนไทยและคนต่างชาติจำนวนมากตั้งอยู่ในเขตธุรกิจย่านสุขุมวิทกลางเมืองกรุงเทพมหานคร   

11. http://www.sunkaothailand.com บริษัท ซันคาโอ จำกัด  ซึ่งเป็นนิติบุคคลประกอบกิจการหลอมโลหะและคัดแยกสารโลหะอลูมิเนียม