ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความผิดฐานฉ้อโกงคืออะไร และต้องดำเนินคดีอย่างไร

            การกระทำความผิดฐานฉ้อโกงนั้นก็คือการหลอกลวงคนอื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ควรบอก ซึ่งเป็นการกระทำโดยทุจริต  และการหลอกลวงทำให้ได้ทรัพย์สินไปจากผู้ถูกหลอกลวงหรือคนอื่นๆ หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือคนอื่นต้องทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ซึ่งในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงแบบนี้  ซึ่งการฉ้อโกงนั้นมีหลายลักษณะ เช่น การฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงแรงงาน การหลอกกินอาหารและเครื่องดื่มฟรี เป็นต้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341-348  เช่น หลอกให้ลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจด้วยกันแต่ไม่มีเจตนาทำธุรกิจมาตั้งแต่แรก หลอกว่าจะนำเงินไปชำระหนี้ให้แต่ไม่นำไปชำระ เป็นต้น 

              ความผิดฐานฉ้อโกงนั้นเป็นความผิดอันยอมความได้ ยกเว้นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน  ซึ่งหมายถึงผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดสามารถเจรจาคืนทรัพย์สินหรือชำระค่าเสียหายเพื่อยุติคดีได้ และเนื่องจากเป็นความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีเองภายในกำหนดเวลา 3 เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วย มิเช่นนั้นคดีขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96  By www.siaminterlegal.com