ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ใช้คนอื่นขับรถไปทำธุระต้องรับผิดหรือไม่ ให้คนอื่นขับรถต้องร่วมรับผิดหรือไม่ เจ้าของรถให้คนอื่นใช้รถต้องรับผิดอย่างไร คนอื่นนำรถไปขับชนต้องรับผิดหรือไม่ รถชนใครต้องรับผิดบ้าง รถชนจะฟ้องใครได้บ้าง วิธีต่อสู้คดีรถชน

                  การใช้คนอื่นหรือวานให้คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกจ้างให้ขับรถไปในธุรกิจของผู้ใช้เอง  โดยผู้ถูกใช้เป็นผู้ที่ขับรถยนต์ได้และเคยขับให้ผู้ใช้มาก่อนแล้วนั้น หากผู้ถูกใช้ขับรถยนต์ไปชนคนอื่นอันเป็นการละเมิดขึ้น ผู้ใช้ไม่ต้องร่วมรับผิดด้วย เพราะมิได้ประมาทเลินเล่อในการใช้หรือวาน (คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 1980/2505)

                 การรับใช้หรือรับวานขับรถยนต์ให้นั้น ก็ไม่ใช่เป็นตัวแทน เพราะไม่ใช่เป็นกิจการที่ทำแทนตัวการต่อบุคคลที่สาม แต่เป็นกิจการระหว่างผู้ใช้กับผู้รับใช้ไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลที่สาม

                 แตกต่างกับการรถขนคนโดยสาร ที่เจ้าของรถที่เก็บค่าโดยสาร หรือทำกิจการหรือนั่งไปในรถต้องร่วมรับผิดด้วยในฐานะตัวการ  ส่วนคนขับเป็นตัวแทน  แต่หากเป็นเรื่องนายจ้างลูกจ้างกันก็ต้องมีความผิดรับร่วมกันตามกฎหมายหากเป็นไปในทางการที่จ้าง  ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับกรณีนี้  By www.siaminterlegal.com