ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนหลอกลวงให้ร่วมลงทุน โดนหลอกลวงให้ร่วมทำธุรกิจ โดนหลอกลวงซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูก โดนหลอกลวงว่าสามารถส่งคนไปทำงานต่างประเทศ โดนหลอกลวงใหัซื้อขายหุ้นในต่างประเทศ โดนหลอกลวงเทรดหุ้นในต่างประเทศ

                  ความผิดเรื่องการหลอกลวงในลักษณะต่างๆ มีมากมายหลายรูปแบบในปัจจุบัน  หากผู้หลอกลวงไม่ได้มีเจตนากระทำการดั่งที่กล่าวอ้างจริง และได้ทรัพย์สินไปจากผู้ถูกหลอกเพราะการหลอกลวง ย่อมเป็นการฉ้อโกง และหากมีลักษณะการหลอกลวงเป็นสาธารณะย่อมเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนด้วย  กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น หลอกลวงว่าสามารถส่งคนงานไปทำงานในต่างประเทศได้แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ  หลอกลวงให้ร่วมทำธุรกิจร่วมกันโดยต้องลงทุนเป็นเงินหรือทรัพย์สิน  หรือหลอกลวงว่าสามารถซื้อของได้ในราคาถูกกว่าปกติ หรือหลอกลวงว่าสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้ในราคาถูก หรือหลอกลวงเพื่อให้ลงทุนซื้อขายหุ้นในต่างประเทศ หรือเทรดหุ้นในต่างประเทศ  ซึ่งหากผู้หลอกมีเจตนาไม่กระทำการตามที่กล่าวอ้างมาตั้งแต่แรก เช่น ไม่เคยคิดทำธุรกิจกันจริง หรือไม่เคยทำธุรกิจดังกล่าวมาก่อน หรือไม่สามารถซื้อสินค้าหรือตั๋วเครื่องบินราคาถูกได้จริง หรือไม่สามารถส่งคนงานไปทำงานในต่างประเทศได้จริง กรณีดังกล่าวย่อมเป็นความผิดฐานฉ้อโกงหรือฉ้อโกงประชาชนแล้วแต่กรณี  เมื่อทราบว่าถูกหลอกแล้วควรรีบดำเนินคดีต่อศาลในกำหนด 3 เดือนทันที หากไม่ดำเนินคดีจะทำให้คดีขาดอายุความ  คนที่หลอกลวงมักจะศึกษาข้อกฎหมายมาเป็นอย่างดี โดยอาจใช้วิธีการทำให้ระงับคดีอาญาได้ เช่น ดึงเวลาการคืนเงิน ทำเอกสารการคืนเงิน ทำสัญญาผ่อนคืนเงิน ออกเช็คชำระหนี้ และอื่นๆ อีกหลายประการที่ไม่อาจบรรยายได้  ดังนั้นผู้ถูกหลอกจึงควรต้องรู้ให้เท่าทันข้อกฎหมายและกลโกงของผู้หลอกลวงด้วย  By www.siaminterlegal.com