ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กันไว้เป็นพยานคืออะไร โดนซัดทอดทำอย่างไร ถูกซัดทอดว่าร่วมทำผิด ตำรวจกันไว้เป็นพยานสู้คดีอย่างไร เขียนอุทธรณ์ฏีกากรณีกันไว้เป็นพยานหรือถูกซัดทอดอย่างไร

              การกันตัวไว้เป็นพยานนั้น เกิดจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่เห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะสอบสวนหาพยานหลักฐานเอาผิดกับผู้กระทำผิดได้โดยง่าย ตำรวจึงมักจะกันบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดด้วยเพื่อเป็นพยานเอาผิดกับผู้กระทำผิดอื่น และไม่ให้พยานที่กันไว้เบิกความช่วยเหลือจำเลยด้วย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการซัดทอดว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด คำซัดทอดหรือคำเบิกความของพยานที่ถูกกันไว้นี้ ศาลมีอำนาจรับฟังได้ แต่เป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักน้อย  การจะพิพากษาลงโทษจำเลยได้ต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบจนเป็นที่พอใจว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริง และพยานหลักฐานอื่นจะต้องไม่ใช่ถ้อยคำของผู้ซัดทอดหรือพยานที่ถูกกันไว้เป็นพยานด้วย โดยจะต้องเป็นประจักษ์พยานหรือพยานแวดล้อมกรณี เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับพยานผู้ซัดทอดหรือพยานที่กันไว้เป็นพยานดังกล่าวจึงจะพิพากษาลงโทษจำเลยได้  หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ควรศึกษาให้ชัดแจ้งเนื่องจากเป็นความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพทางกฎหมายในแต่ละคนที่จะใช้ในการเขียนคำแถลงการณ์ปิดคดี เขียนอุทธรณ์ เขียนแก้อุทธรณ์ เขียนฏีกา และเขียนแก้ฏีกาได้เป็นอย่างดี และเป็นการชั่งน้ำหนักของพยานเพื่อให้ศาลพิพากษาลงโทษหรือพิพากษายกฟ้องแล้วแต่กรณีต่อไป  By www.siaminterlegal.com