ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ศาลไม่ให้ประกันตัวทำอย่างไร ทำอย่างไรจะได้ประกันตัว ทนายร่างอุทธรณ์คำสั่งขอให้ปล่อยตัวอย่างไร ทนายร่างฏีกาคำสั่งขอให้ปล่อยตัวอย่างไร ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างไร

                เมื่อขอประกันตัวแล้วศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวจะทำอย่างไร  หากไม่พอใจในคำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวก็สามารถใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์หรือฏีกาแล้วแต่กรณีเพื่อให้ศาลสูงได้พิจารณาทบทวนเรื่องการปล่อยตัวอีกครั้งหนึ่ง  โดยการอุทธรณ์หรือฏีกานั้นเป็นศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงที่วัดฝีมือทนายความแต่ละคน  โดยอุทธรณ์ฏีกาจะต้องบรรยายเหตุต่างๆ ให้ศาลเห็นว่าสมควรปล่อยตัวไปในระหว่างการดำเนินคดีดังกล่าว  เช่น การบรรยายให้ศาลเห็นว่าเหตุผลของศาลนั้นไม่น่าจะถูกต้องเหมาะสมเนื่องจากสมควรรับฟังพยานหลักฐานเสียก่อน  และรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดบัญญัติรับรองไว้ว่าในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังให้สิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการปล่อยชั่วคราว และเหตุผลที่ศาลไม่ปล่อยชั่วคราวอาจไม่ใช่เหตุตามบทบัญญัติของกฎหมาย เหตุผลไกลเกินกว่าเหตุ ไม่เป็นธรรมกับผู้ต้องถูกคุมขัง ไม่มีภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราว พฤติการณ์ไม่น่าหลบหนี ไม่ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ์ การไม่ปล่อยกระทบกับหน้าที่การงาน การเลี้ยงดูบุตร อาการเจ็บป่วย ภาระรับผิดชอบ พฤติการณ์คดีโดนกลั่นแกล้ง ไม่เคยประพฤติเสื่อมเสีย เป็นต้น  การที่จะอุทธรณ์หรือฏีกาได้ดีนั้นต้องได้ข้อเท็จจริงที่ดี การร่างเอกสารที่ดีประกอบเข้าด้วยกัน และต้องทราบว่าในทางปฏิบัติศาลมักจะสั่งเรื่องการขอปล่อยตัวสำหรับข้อหานั้นๆ อย่างไรด้วย  By www.siaminterlegal.com