ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องคดีกู้ยืมเงินทำอย่างไร การต่อสู้คดีกู้ยืมทำอย่างไร ชำระหนี้เงินกู้แล้วยังโดนฟ้องทำอย่างไร ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาคดีเงินกู้ยืม

                    หลายๆ ครั้งที่เจ้าหนี้มักจะเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้  โดยเมื่อได้รับการใช้หนี้แล้วแต่ผู้ให้กู้กลับบอกว่ายังไม่เคยได้รับชำระหนี้เลยและนำสัญญากู้ยืมมาฟ้องเรียกหนี้จนเต็มจำนวนทั้งที่ได้รับไปแล้ว  ปัญหาคือกฎหมายกำหนดเงื่อนไขของการนำสืบพยานเกี่ยวกับการใช้เงินหรือการใช้หนี้ไว้ 3 ประการ คือ มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ยืมว่าได้รับการชำระหนี้แล้ว  หรือหลักฐานการกู้ยืมได้เวนคืนหรือนำกลับคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนในหลักฐานการกู้แล้ว  หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวข้างต้นอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่อาจอ้างว่าได้ชำระหนี้เงินกู้นั้นแล้ว  ซึ่งจะใช้กับการใช้หนี้ด้วยเงินเท่านั้น  แต่หากใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นหรือเป็นการใช้หนี้ในส่วนดอกเบี้ยหรือใช้หนี้ด้วยวิธีอื่นๆ ก็สามารถนำสืบพยานบุคคลได้

                   ปัญหาที่เกิดมากในปัจจุบันคือการใช้หนี้ก็มักจะไม่ใช้วิธีการทั้งสามประการดังกล่าว  เนื่องจากยุ่งยากและมักจะดำเนินการอย่างง่ายๆ ตามลักษณะของคนไทย  โดยจะนำเงินไปชำระให้โดยไม่ได้ทำหนังสือใดๆ  หากเจอเจ้าหนี้ที่ไม่มีคุณธรรมก็มักจะอ้างว่าไม่เคยได้รับชำระหนี้และฟ้องขอให้ชำระหนี้เต็มจำนวนตามสัญญากู้ยืม  ซึ่งแนวทางการต่อสู้คดีก็ต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริง เช่น  ต่อสู้คดีว่าได้โอนเงินทางโทรศัพท์ชำระหนี้เข้าบัญชีของผู้ให้กู้แล้ว ซึ่งปัจจุบันใช้วิธีการโอนลักษณะดังกล่าวกันเป็นจำนวนมาก  และถือว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นแทนหนี้เงินและผู้ให้กู้ยืมยอมรับไว้แล้วย่อมทำให้หนี้ระงับได้ หรือชำระด้วยเช็ค  ดังนั้นการชำระหนี้ไม่ควรนำเงินสดไปชำระ แต่ควรโอนเงินจากโทรศัพท์ไปชำระแทน  By www.siaminterlegal.com