ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ช่องทางต่อสู้คดีข้อหาแจ้งความเท็จ ถูกดำเนินคดีแจ้งความเท็จทำอย่างไร การฟ้องคดีข้อหาแจ้งความเท็จ ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาคดีข้อหาแจ้งความเท็จ ถูกฟ้องคดีข้อหาแจ้งความเท็จทำอย่างไร ข้อหาแจ้งความเท็จคืออะไร

             ความผิดฐานแจ้งความเท็จนั้นเป็นความผิดทางอาญา  ซึ่งเป็นการเอาผิดกับบุคคลที่แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย  คดีลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  โดยความผิดจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทำคือแจ้งข้อความแก่เจ้าพนักงาน  และข้อความที่แจ้งนั้นผู้แจ้งต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ นอกจากนั้นข้อความที่แจ้งต้องเป็นความเท็จที่เป็นข้อสำคัญ หรือประเด็นสำคัญในคดีนั้นด้วย  ดังนั้นผู้ที่จะฟ้องคดีต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จหรือไม่ และมีพยานหลักฐานใดยืนยันการกระทำความผิดบ้าง  ในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนั้นต้องพิจารณาให้ดีเช่นกันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดหรือไม่  และต้องมีการวางแผนคดีให้รัดกุมว่าไม่ได้กระทำความผิดเนื่องจากกรณีใด เช่น ข้อความที่แจ้งไม่ใช่เป็นข้อสำคัญหรือประเด็นสำคัญในคดี หรือเป็นการเอาความเท็จมาฟ้องคดีแพ่ง หรือเป็นเพียงการยื่นคำให้การเป็นเท็จในคดีแพ่ง หรือเป็นการให้การในฐานะผู้ต้องหาซึ่งกฎหมายบัญญัติให้อำนาจกระทำได้ หรือผู้แจ้งไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่แจ้งนั้นเป็นเท็จ หรือไม่เป็นความจริงตามที่แจ้ง แต่เป็นการแจ้งตามที่ผู้แจ้งเข้าใจถือว่าผู้แจ้งไม่มีเจตนากระทำความผิด เป็นต้น  ดังนั้นจะเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จหรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือคำเบิกความในศาลคดีอื่น และพิจารณาจากพฤติการณ์การเกิดเหตุเป็นสำคัญประกอบด้วย  By www.siaminterlegal.com