ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ชำระหนี้เงินกู้แล้วยังโดนฟ้องเรียกเงินกู้ทำอย่างไร โดนฟ้องเรียกเงินกู้ยืมทำอย่าไร ต่อสู้คดีกู้ยืมเงินอย่างไร

                   ในส่วนที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกัน และมีการชำระหนี้แล้ว  แต่ผู้ให้กู้ยังไปฟ้องว่ายังไม่ได้ชำระหนี้เงินกู้มีให้เห็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่ศาลจะพิพากษาให้ชำระหนี้ด้วย กลายเป็นว่าต้องชำระหนี้เงินกู้สองรอบ  สาเหตุดังกล่าวเนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้ได้กำหนดเงื่อนไขของการนำสืบพยานเกี่ยวกับชำระหนี้เงินกู้ไว้สามอย่าง คือ ต้องมีหลักฐานที่ลงชื่อผู้ให้กู้มาแสดงว่าได้รับชำระหนี้เงินกู้แล้ว หรือได้สัญญากู้คืนมาแล้ว หรือมีการเขียนลงในสัญญากู้ว่าได้ชำระหนี้แล้ว  สำนักงานฯ ขอกล่าวเป็นภาษาชาวบ้านเพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติของคนส่วนมากจะไม่ทราบและไม่ต้องการให้เกิดความยุ่งยากต้องทำเอกสารขึ้นจึงชำระหนี้ไปเฉยๆ และเข้าใจว่าเป็นการชำระหนี้เงินกู้กันแล้ว  หลายคดีผู้ให้กู้ที่มีเจตนาไม่ดีจึงมักจะมาฟ้องเรียกเงินกู้ทั้งหมดอีกครั้งอ้างว่าไม่เคยได้รับชำระหนี้เลย และเมื่อไม่มีหลักฐานการใช้หนี้ศาลจึงต้องพิพากษาให้ชดใช้เงินกู้อีกรอบ  แต่ไม่ใช่ว่าปัญหาดังกล่าวจะแก้ไขไม่ได้  โดยหากเป็นการชำระหนี้ซึ่งปัจจุบันมักจะใช้วิธีการโอนเงินชำระหนี้แก่กัน วิธีการดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นก็จริง  แต่หากผู้ให้กู้ไม่่ได้โต้แย้งว่าไม่ได้รับเงินก็ถือว่ายอมรับเงินแล้ว ผู้กู้สามารถต่อสู้คดีและนำพยานบุคคลมานำสืบว่ามีการชำระหนี้เงินกู้ได้เช่นกัน  แต่ผู้กู้ต้องยื่นคำให้การและต่อสู้เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ด้วย  ดังนั้นการต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและความเข้าใจในการกฏหมายอย่างท่องแท้ด้วย By www.siaminterlegal.com