ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความผิดข้อหาฉ้อโกงรอการลงโทษได้ไหม ข้อหาฉ้อโกงติดคุกหรือไม่ ทำอย่างไรไม่ติดคุกในคดีฉ้อโกง ศาลตัดสินว่าผิดฉ้อโกงแก้ไขอย่างไร ถูกจำคุกคดีฉ้อโกงแก้ไขอย่างไร อุทธรณ์คดีข้อหาฉ้อโกงอย่างไร

                คดีความผิดข้อหาฉ้อโกงนั้นเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสามปี หากข้อเท็จจริงปรากฎว่าจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน หรือเคยได้รับโทษจำคุกแต่เป็นการกระทำผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากศาลได้วิเคราะห์ถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้ทำผิดหรือสภาพแห่งความผิด หรือมีเหตุอื่นอันควรปราณีแล้วศาลก็สามารถรอการลงโทษได้ (ไม่ต้องติดคุก โดยได้รับโอกาสให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี) ซึ่งการรอการลงโทษหรือไม่ล้วนเป็นดุลพินิจของศาล  โดยต้องพิจารณาจากพฤติการณ์แต่ละคดีเป็นเรื่องๆ ไป เช่น ผู้เสียหายหรือโจทก์เองก็มีส่วนประมาทหรือมีส่วนผิดอยู่ด้วย จำนวนมูลค่าความเสียหายน้อย มีพฤติการณ์สำนึกผิด ไม่ได้มุ่งเอาประโยชน์ของผู้อื่นจำนวนมาก พฤติการณ์ของคดีไม่ร้ายแรง ไม่เคยมีพฤติกรรมหรือสันดานชั่วร้ายมาก่อนหรือเป็นประจำ มีการบรรเทาผลร้ายแล้ว ไม่ใช่การกระทำหลายครั้งซ้ำซาก มีอาชีพมั่นคงการจำคุกจะตัดทางทำมาหาได้ของจำเลย และทำให้โอกาสที่โจทก์หรือผู้เสียหายจะได้รับชำระหนี้ทางแพ่งยากมากขึ้น หรือไม่ใช่ภัยร้ายแรงต่อสังคมหรือสุจริตชนทั่วไป เป็นต้น  ซึ่งการนำเสนอให้ศาลเห็นข้อเท็จจริงดังกล่าวควรจัดทำในรูปแบบคำร้องประกอบคำรับสารภาพ หรือหากศาลตัดสินไปแล้วก็จัดทำนรูปแบบของคำฟ้องอุทธรณ์เพื่อขอให้ศาลรอการลงโทษต่อไป  ดังนั้นสำนวนการบรรยายข้อเท็จจริงต่างๆ การบรรยายคำฟ้องอุทธรณ์ รวมทั้งการจัดเตรียมพยานหลักฐานประกอบนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อแสดงให้ศาลเห็น และพิจารณาประกอบการตัดสินคดีต่อไป  By www.siaminterlegal.com