ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทนายร้องครอบครองปรปักษ์ ทนายยืนคำคัดค้านการครอบครองปรปักษ์ วิธีการต่อสู้คดีครอบครองปรปักษ์ที่ดินทำอย่างไร

            การครอบครองปรปักษ์ที่ดินนั้นต้องเป็นการครอบครองที่ดินของผู้อื่น ต้องครอบครองโดยสงบ ต้องครอบครองโดยเปิดเผย ต้องมีเจตนาเป็นเจ้าของ และต้องครอบครองติดต่อกันในกรณีอสังหาริมทรัพย์ต้องครอบครอง 10 ปี  ดังนั้นผู้ครอบครองเมื่อเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็มักจะร้องขอต่อศาลขอให้สั่งว่าได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์  ซึ่งศาลจะสั่งให้ส่งหมายให้แก่เจ้าของที่ดินเพื่อทำการคัดค้านคำร้องดังกล่าว  การยื่นคำร้องคัดค้านคำร้องขอครอบครองปรปักษ์นั้นต้องเป็นการบรรยายคำร้องคัดค้านให้เห็นว่าไม่ครบหลักเกณฑ์ในการร้องครอบครองปรปักษ์ เช่น ไม่ใช่การครอบครองโดยสงบ ไม่ใช่การครอบครองโดยเปิดเผย ไม่ได้มีเจตนาเป็นเจ้าของ ครอบครองไม่ครบกำหนด 10 ปี หรือเป็นเพียงการครอบครองแทน ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงเจตนาครอบครอง ไม่ได้มีเจตนาสละเจตนาครอบครอง โดยต้องพิจารณาถึงนิติกรรมในลักษณะต่างๆ ข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งพฤติการณ์การกระทำต่างๆ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาครอบครองหรือการครอบครองแทน หรือการอยู่ในที่ดินในลักษณะที่เป็นปรปักษ์หรือไม่อย่างไร  ศาลจะทำการไต่สวนคำร้องและคำร้องคัดค้านและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งต่อไป  ซึ่งประเด็นสำคัญในการดำเนินคดีหรือการต่อสู้คดีในลักษณะดังกล่าวควรต้องทราบเงื่อนไขข้อกฎหมายให้ถ่องแท้ รวมทั้งวิธีการตระเตรียมพยานหลักฐาน พยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ครอบครอง และการวางแผนคดีที่ดีเป็นสำคัญ เพราะศาลเป็นผู้ชั่งน้ำหนักจากพยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยนำเสนอต่อศาล  การนำเสนอพยานหลักฐานที่ไม่มั่นคงหรือทำการไต่สวนหรือถามค้านไม่กระจ่างก็อาจทำให้แพ้คดีได้  By www.siaminterlegal.com