ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บ้านหรือตึกหรืออาคารที่ก่อสร้างเสียหายชำรุดบกพร่องหลังจากเข้าอยู่อาศัยหรือหลังส่งมอบงานแล้วทำอย่างไร

               ปกติงานที่ก่อสร้างเมื่อมีการส่งมอบงานแล้วโดยไม่ได้อิดเอื้อนใดๆ ถือว่างานมีสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์  แต่มีความเสียหายบางอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อได้ใช้งานไปแล้ว  ซึ่งส่วนมากสัญญาก่อสร้างส่วนมากจะกำหนดเงื่อนไขการประกันผลงานไว้เป็นเวลา 12 เดือน  โดยการหักเงินประกันผลงานไว้ร้อยละ 5 หรือ 10 เพื่อเป็นประกันผลงานเป็นเวลา 12 เดือน  เงื่อนไขดังกล่าวก็แล้วแต่จะตกลงกันระหว่างคู่สัญญา  หากความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากก่อสร้างผู้รับจ้างก็ต้องรับผิดชำระค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างด้วย เช่น ปัญหาน้ำรั่วที่หลังคาหรือรางน้ำ ผนังแตกร้าว สีร่อน ไฟไม่ติด ไฟซ๊อต แรงดันน้ำของห้องน้ำ ระบบดูดควันห้องครัว พื้นทรุด บ้านเอียง เป็นต้น หากผู้รับจ้างจะไม่ต้องรับผิดดังกล่าวต้องเป็นเรื่องความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นเพราะสัมภาระที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาให้หรือเกิดขึ้นเพราะคำสั่งของผู้ว่าจ้าง  แต่หากผู้รับจ้างรู้อยู่แล้วว่าสัมภาระไม่เหมาะสม หรือคำสั่งผู้ว่าจ้างไม่ถูกต้องแต่ยังไม่ยอมบอกกล่าวตักเตือน  ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเกิดขึ้นเป็นประจำในคดีก่อสร้าง  ปัญหาความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างไม่รู้เงื่อนไขแห่งกฎหมายว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในความเสียหายดังกล่าวหรือเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในเชิงคดี  By www.siaminterlegal.com