ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ได้หมายเรียกจากตำรวจทำอย่างไร ทนายพาเข้าให้ปากคำ ให้ปากคำกับตำรวจอย่างไร ตำรวจแจ้งข้อหา ตำรวจเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหา โดนหมายเรียกให้ไปพบตำรวจ ตำรวจออกหมายเรียกต้องประกันตัวไหม

            เมื่อได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนในคดีอาญาแล้ว หากเป็นการเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในฐานะผู้ต้องหา  โดยผู้ต้องหาไปเข้าพบตำรวจตามหมายเรียกตามกำหนดนัดในหมายเรียก กฏหมายกำหนดให้พนักงานสอบสวนถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดา มารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด และแจ้งให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ถูกกล่าวหาและแจ้งข้อหาให้ทราบตาม ป.วิ.อ. มาตรา 134   โดยการแจ้งข้อหาจะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดตามข้อหานั้น

            ส่วนการถามคำให้การผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่าผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยคำที่ผู้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และมาตรา 134/3

           ดังนั้น เมื่อได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนควรติดต่อผู้รู้กฎหมายเสียก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไร และให้พาเข้ารับทราบข้อกล่าวหา หรือพาไปสอบปากคำดังกล่าว เนื่องจากการดำเนินการอย่างใดย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและการวางแผนคดีที่ดีเป็นสำคัญ และเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงให้พนักงานสอบสวนดำเนินการไปตามบทบัญญัติของกฎหมายอีกทางหนึ่งด้วย  หากมีความจำเป็นไม่อาจเข้าพบตามหมายเรียกได้ควรทำหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนไปก่อนเพื่อจัดเตรียมความพร้อมและการบริหารคดีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อไม่ให้ต้องถูกออกหมายจับอันจะทำให้ประกันตัวได้ยากขึ้นด้วย  By www.siaminterlegal.com