ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนซัดทอดว่ากระทำความผิดร่วมกัน คำซัดทอดของผู้ต้องหาด้วยกัน การต่อสู้คดีกรณีถูกซัดทอดว่ากระทำผิด ไม่ได้ทำผิดแต่ถูกซัดทอดทำอย่างไร

                 โดยปกติเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมผู้กระทำความผิดแล้วมักจะสืบสวนและขยายผลว่ามีใครร่วมกระทำความผิดด้วยกันบ้างโดยให้ซัดทอดหาผู้กระทำความผิดอื่น  กรณีดังกล่าวหากมีการซัดทอดไปยังคนอื่นแล้ว หากเป็นผู้กระทำผิดจริงก็ไม่มีปัญหา แต่หากคนที่ถูกซัดทอดนั้นไม่ได้กระทำผิดด้วย หรือการที่ผู้ต้องหาไม่ชอบหน้าใครก็ซัดทอดใส่คนนั้นย่อมทำให้ประชาชนที่บริสุทธิ์ต้องถูกใส่ร้ายและได้รับความเสียหายได้  ดังนั้นคำซัดทอดของผู้ต้องหาจึงเป็นเพียงพยานบอกเล่าเท่านั้น ไม่ใช่ประจักษ์พยานที่ชัดเจนที่จะสามารถเอาผิดได้  แต่หากนอกเหนือจากคำซัดทอดแล้วยังมีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบจนเชื่อได้ว่าได้มีการร่วมกระทำความผิดจริงหรือเชื่อว่าคำซัดทอดนั้นเป็นความจริงแล้ว ศาลก็มีอำนาจนำคำซัดทอดของผู้ต้องหานั้นมาพิจารณาประกอบการลงโทษผู้ถูกซัดทอดได้  ดังนั้นเมื่อถูกซัดทอดแล้วต้องพิจารณาก่อนว่าได้ทำผิดจริงหรือไม่  หากไม่ได้ทำผิดก็ต่อสู้คดีในประเด็นดังกล่าวต่อไป  อีกทั้งต้องประเมินว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังว่าผู้ถูกซัดทอดได้กระทำความผิดหรือไม่  กระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานนั้นได้มาอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ หรือมีเหตุสงสัยว่าของกลางหรือพยานหลักฐานนั้นถูกนำมายัดเยียดให้เกิดพยานหลักฐานหรือไม่ประกอบด้วย  By www.siaminterlegal.com