ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนปิดทางเดินหรือปิดถนนทางเข้าออกทำอย่างไร ภาระจำยอมเกี่ยวกับทางเดินและถนน ฟ้องขอให้จดทะเบียนภาระจำยอมทำอย่างไร ข้อต่อสู้คดีเกี่ยวกับภาระจำยอม ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาคดีภาระจำยอมอย่างไร

                 ประเด็นเรื่องทางภาระจำยอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ทางเดินเข้าออก หรือการรถเข้าออก หรือการใช้สาธารณูปโภคบนดินหรือใต้ดิน หรือการปักเสาไฟฟ้า ประปาต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินนั้น มีปัญหากันบ่อยครั้ง  เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมักจะใช้วิธีปิดทางหรือกั้นทางหรือปิดกั้นบางส่วนให้ใช้ประโยชน์ได้ยากลำบากมากขึ้นส่งผลทำให้เกิดการฟ้องคดีต่อมา คือ การฟ้องขอให้จดทะเบียนทางภาระจำยอม และการขอคุ้มครองชั่วคราวโดยขอให้ห้ามปิดกั้นทางพิพาทระหว่างพิจารณาคดี

                 ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือทางพิพาทเป็นภาระจำยอมโดยนิติกรรมหรือโดยอายุความ  และเป็นการได้ภาระจำยอมโดยอายุความหรือไม่  ซึ่งขึ้นอยู่กับเจ้าของสามยทรัพย์ได้เดินผ่านหรือใช้ที่ดินภารยทรัพย์มาครบถ้วนตามกฎหมายการได้มาของภาระจำยอมโดยอายุความหรือไม่ มีการอยู่อาศัยหรือพักอาศัยในที่ดินหรือไม่เพียงไร และการอยู่นั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าของสามยทรัพย์หรือแก่ที่ดินของเจ้าของสามยทรัพย์หรือไม่  หรือเป็นการอนุญาตให้เดินผ่านหรือเดินอย่างปรปักษ์หรือไม่  การใช้ทางนั้นเกี่ยวกับประโยชน์อสังหาริมทรัพย์หรือไม่ หรือเป็นเพียงการวางสินค้าจำหน่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  การนับระยะเวลาการได้ภาระจำยอมโดยอายุความเริ่มต้นเมื่อใดตามกฎหมาย  และเป็นทางที่เปิดเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์หรือไม่ หรือเป็นเพียงเพื่อการค้าเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเจ้าของที่ดินเลย  หรือมีการอะลุ้มอะล่วยฉันเครือญาติหรือความสนิทสนมคุ้นเคยหรือไม่  กรณีตกลงให้ทางพิพาทเป็นภาระจำยอมมีการจดทะเบียนหรือไม่ บังคับได้แก่บุคคลใดบ้าง  ผู้รับโอนหรือผู้รับการให้ต้องถูกบังคับหรือตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอมหรือไม่  ซึ่งประเด็นต่างๆ มีจำนวนมากและต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละกรณีเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com