ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ที่ดินตาบอดจะเข้าออกอย่างไร โดนปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินทำอย่างไร ที่ดินไม่มีทางออกโดนที่ดินคนอื่นล้อมอยู่ทำอย่างไร การดำเนินคดีที่ดินตาบอด การดำเนินคดีโดนปิดทางเข้าออกทำอย่างไร ทนายต่อสู้คดีที่ดินตาบอด เรียกค่าทดแทนอย่างไร อุทธรณ์ฏีกาที่ดินตาบอด

             เมื่อที่ดินเป็นที่ดินตาบอด หมายถึงไม่มีทางออกสู่ทางสาธารธณะ และถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่นั้น  กฎหมายให้สิทธิเฉพาะเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมนั้นสามารถผ่านที่ดินแปลงอื่นออกสู่ทางสาธารณะได้ แต่ต้องเป็นการสมควรแก่ความจำเป็น และต้องใช้ค่าทดแทนด้วย  โดยปัจจุบันสามารถฟ้องขอเปิดเป็นถนนได้ มิใช่ให้สิทธิเฉพาะการใช้เป็นทางเดินอย่างเดียว รถยนต์ก็สามารถเข้าออกได้  หรือที่ดินถูกล้อมอยู่เคยเดินเข้าออกได้ ต่อมาประสงค์จะใช้รถยนต์เข้าออกเพื่อความสะดวก หรือเคยใช้เป็นทางเดินหรือทางรถยนต์ต่อมาถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าออก ซึ่งปัจจุบันคดีลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำสร้างความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากไม่อาจผ่านเข้าไปในที่ดินของตนเองได้  เจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมอยู่ต้องใช้สิทธิฟ้องศาลขอให้เปิดทางจำเป็น และขอไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้เปิดทาง  ส่วนฝ่่ายจำเลยเองก็ต้องทำการฟ้องแย้งเข้าไปในคดีเช่นเดียวกันเพื่อขอให้ศาลกำหนดค่าทดแทนให้ในราคาสูงเนื่องจากความเสียหายการไม่ได้ใช้สอยที่ดินดังกล่าวด้วย  และจะได้มากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับทางนำสืบพยานของทั้งสองฝ่าย  หากคู่ความฝ่ายใดแพ้คดีสามารถยืนอุทธรณ์ได้ เนื่องจากเป็นคดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์อันมิใช่พิพาทด้วยกรรมสิทธิ์  By www.siaminterlegal.com