ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องหย่ากรณีสามีภริยามีชู้ ฟ้องชู้เรียกค่าทดแทน หลักเกณฑ์การฟ้องคดีกรณีสามีภริยามีชู้

                   กรณีสามีภริยามีชู้นั้นสามารถฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาที่ทำชู้ได้  หรือจะฟ้องเฉพาะแต่ชายหรือหญิงที่มาเป็นชู้ได้ โดยไม่ต้องฟ้องหย่า  หากต้องการฟ้องหย่าต้องฟ้องสามีหรือภริยาที่สมรสด้วยว่าสามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา หรือภริยานั้นมีชู้ หรือเหตุอื่นๆ ตามกฎหมาย โดยขอให้ศาลพิพากษาให้หย่าจากกัน และสามารถเรียกร้องค่าทดแทนจากสามีหรือภริยา และชู้ด้วยได้กรณีที่ฟ้องชู้มาด้วย  แต่หากไม่อยากหย่าจะเลือกฟ้องแต่ชู้อย่างเดียวก็ได้โดยไม่ต้องมีฟ้องหย่าก่อน  แต่หากสามีภริยายินยอมให้มีชู้ หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีชู้ก็ไม่อาจเรียกค่าทดแทนได้  และชู้ที่จะต้องเสียค่าทดแทนนี้จะต้องทราบว่าชายหรือหญิงนั้นมีภริยาหรือสามีอยู่แล้วด้วย  ถ้าหากไม่ทราบย่อมไม่มีความผิดและไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน  By www.siaminterlegal.com