ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องคดีกู้ยืมทำอย่างไร ทนายต่อสู้คดีกู้ยืมและช่องต่อสู้คดีกู้ยืมอย่างไร

               ปัจจุบันคดีกู้ยืมเงินเกิดขึ้นจำนวนมากโดยมีทั้งประชาชนทั่วไปกู้ยืมกันเองหรือสถาบันการเงินเป็นผู้ให้กู้ มีการคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายหรือนายทุนเงินกู้ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยแพงๆ โดยอาศัยช่องทางกฎหมายเป็นเครื่องมือ  ดังนั้นเมื่อถูกฟ้องกรณีผิดสัญญาเงินกู้ หรือผิดสัญญาค้ำประกันแล้วควรจะต่อสู้ในลักษณะใดเพื่อไม่ให้เสียเปรียบหรือต้องได้รับความเสียหายมากขึ้นหรือตกเป็นเหยื่อนายทุนเงินกู้ ซึ่งการต่อสู้ในคดีดังกล่าว เช่น ต่อสู้ว่าการกู้ยืมเงินคิดดอกเบี้ยเป็นคดีผู้บริโภคต้องฟ้องยังศาลที่ผู้กู้มีภูมิลำเนาเท่านั้น ฟ้องผิดศาลขอให้ถอนฟ้อง ต่อสู้ว่าสัญญากู้ปลอมเพราะมีการแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขเงินกู้โดยไม่ตรงกับความจริง หรือปลอมลายมือชื่อผู้กู้ หรือการกู้ยืมเงินดังกล่าวไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงิน หรือมีการคิดดอกเบี้ยผิดกฎหมาย หรือดอกเบี้ยผิดกฎหมายรวมในยอดเงินกู้และแยกไม่ออกว่าเท่าใดตกเป็นโมฆะทั้งหมด หรือได้รับเงินกู้ไม่ครบถ้วนตามที่ตกลงกันหรือที่ระบุในสัญญา หรือไม่มีมูลหนี้เงินกู้หรือเพราะเป็นนิติกรรมอำพรางนิติกรรมอื่น หรือมีการคิดดอกเบี้ยทบต้น หรือมีการชำระหนี้แล้ว หรือมีการแปลงหนี้ใหม่ หรือคดีขาดอายุความ หรือหนี้ระงับแล้ว หรือนิติกรรมเกิดจากการข่มขู่หลอกลวงต่างๆ อุ้มไปเซ็นต์สัญญากู้ หรืออุ้มไปเซ็นต์เช็ค เป็นต้น  ดังนั้นการดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีกู้ยืมไปในลักษณะใดต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงในแต่ละคดีเป็นสำคัญ  หากไม่ต่อสู้คดีหรือไม่นำพยานหลักฐานเสนอต่อศาลศาลอาจไม่ทราบข้อเท็จจริงและพิพากษาให้ชำระหนี้เต็มตามฟ้อง  ประเด็นการต่อสู้ดังกล่าวเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากในปัจจุบันลูกหนี้เองก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายกู้ยืมด้วย  By www.siaminterlegal.com