ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนสอบสวนไม่ถูกต้อง หรือตั้งข้อหาไม่ถูกต้อง ตำรวจไม่ยอมสอบปากคำพยาน หนังสือร้องขอความเป็นธรรมแก่ตำรวจ หนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการ ทนายเขียนคำร้องขอความเป็นธรรมอย่างไร

                  การดำเนินคดีอาญานั้นบางช่วงอาจมีขั้นตอนการสอบสวน การสอบปากคำผู้ต้องหา การสอบปากคำพยานต่างๆ การสรุปสำสวน หรือการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่ผู้เสียหายเอง หรือผู้ต้องหาอาจพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่ได้รับความเป็นการในการดำเนินคดีของตำรวจหรือของพนักงานอัยการ กรณีดังกล่าวหากเป็นการดำเนินคดีชั้นสอบสวนควรจัดทำคำร้องขอความเป็นธรรมตำรวจด้วย เช่น ผู้เสียหาย หรือผู้ต้องหายังมีพยานอื่นที่เป็นประเด็นสำคัญในคดีที่ควรสอบสวนเพิ่มเติม หรือมีบางประเด็นที่ตำรวจไม่สอบสวนไว้ด้วยอันเกิดผลโดยตรงแก่คดีก็ควรต้องให้ตำรวจสอบปากให้ครบถ้วน หรือให้ควรดำเนินคดีในลักษณะที่ถูกต้องอย่างไร  หากสำนวนมีการส่งมายังพนักงานอัยการแล้วก็ควรทำคำร้องขอความเป็นธรรมแก่พนักงานอัยการ เช่น การสอบสวนไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือต้องการให้พนักงานอัยการสั่งพนักงานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญในคดีอย่างไร หรือพยานปากไหนเพิ่มเติม  การไม่ร้องขอความเป็นธรรมหรือการปล่อยคดีให้ล่วงเลยไปอาจส่งผลกระทบแก่ตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาโดยตรง เช่น ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาร้ายแรงกว่าที่ควรจะเป็น ต้องประกันตัวในวงเงินสูงขึ้น พิพากษายกฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง หรือการถูกพิพากษาลงโทษจำคุกเนื่องจากไม่มีพยานบุคคลหรือพยานเอกสารนำไปนำสืบหักล้างต่อศาลได้  ดังนั้นกระบวนการร้องขอความเป็นธรรมนั้นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของการร่างคำร้องขอความเป็นธรรมอย่างไรให้เกิดผลทำให้ตำรวจหรือพนักงานอัยการคล้อยตามและดำเนินการแก้ไขตามคำร้องด้วย และหากมีการจัดทำคำร้องไม่ถูกต้องผู้ร้องขอความเป็นธรรมย่อมอาจถูกดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทได้ด้วยเช่นกัน  www.siaminterlegal.com