ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฆ่าหรือทำร้ายคนที่มาเป็นชู้ผิดอย่างไร สามีฆ่าหรือทำร้ายคนมาเป็นชู้กับภริยาผิดอย่างไร ภริยาฆ่าหรือทำร้ายชู้คนที่มาเป็นชู้กับสามีผิดอย่างไร การต่อสู้คดีกรณีฆ่าหรือทำร้ายคนที่มาเป็นชู้ ทนายอุทธรณ์ฏีกาเรื่องป้องกันหรือบันดาลโทสะอย่างไร

                ประเด็นเรื่องการเป็นชู้มีเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ และปัจจุบันก็มีให้พบเห็นจำนวนมาก บางคนก็นำไปลงคลิปหรือพบเห็นตามข่าวในทีวีเป็นประจำ  เมื่อเกิดมีการฆ่ากันหรือทำร้ายร่างกายแก่คนที่มาเป็นชู้ และสามีหรือภริยาที่ไปฆ่าหรือทำร้ายนั้นจะต้องรับผิดอย่างไร  เรื่องดังกล่าวต้องพิจารณาก่อนว่าสามีภริยาได้มีการจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ และในขณะฆ่าหรือทำร้ายได้กระทำขณะที่พบเห็นสามีภริยากับชู้ร่วมประเวณีกันหรือไม่

                กรณีสามีภริยาจดทะเบียนสมรสกัน

                   1. สามีหรือภริยาทำการฆ่าหรือทำร้ายในขณะที่สามีภริยาของตนกำลังร่วมประเวณีกับหญิงหรือชายอื่น  การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อป้องกันเกียรติยศของตนเอง  ถือว่าเป็นการทำได้พอสมควรแก่เหตุ และไม่มีความผิด

                   2. สามีหรือภริยาทำการฆ่าหรือทำร้ายในขณะที่สามีภริยาของตนไม่ได้กำลังร่วมประเวณีกับหญิงหรือชายอื่น  การกระทำดังกล่าวไม่ใช่การป้องกัน แต่เป็นการกระทำในขณะที่เกิดบันดาลโทสะ  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฏหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

                กรณีเป็นสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

                  1. สามีหรือภริยาทำการฆ่าหรือทำร้ายในขณะที่สามีภริยาของตนกำลังร่วมประเวณีกับหญิงหรือชายอื่น  การกระทำดังกล่าวไม่ใช่การป้องกัน เนื่องจากเป็นสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจึงไม่ใช่การป้องกันเกียรติยศของตนเอง  แต่เป็นการกระทำในขณะที่เกิดบันดาลโทสะ  ซึ่งศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

                  2. สามีหรือภริยาทำการฆ่าหรือทำร้ายในขณะที่สามีภริยาของตนไม่ได้กำลังร่วมประเวณีกับหญิงหรือชายอื่น  ไม่สามารถอ้างว่าเป็นป้องกันหรือบันดาลโทสะได้เลย  และต้องรับผิดฐานฆ่าหรือทำร้ายร่างกายตามกฎหมายบัญญัติ

                  บทความนี้ไม่ได้ส่งเสริมให้คนฆ่าหรือทำร้ายกัน เพียงแต่อ้างเรื่องข้อต่อสู้ตามกฏหมายในการต่อสู้คดีเท่านั้น  By www.siaminterlegal.com