ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกผู้อื่นทำร้ายร่างกายเรียกร้องอะไรได้บ้าง รถเฉี่ยวชนหรือทับเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไร ฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาลอย่างไร การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการบาดเจ็บ

                 การได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย เช่น โดนทำร้ายร่างกาย โดนรถชน ทับ หรือเฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บ หรือถูกทำละเมิดในกรณีต่างๆ  หากผู้ได้รับความเสียหายไม่ได้มีส่วนประมาทมากกว่า สิ่งที่จะเรียกร้องจากผู้ทำละเมิดหรือผู้ร่วมกระทำละเมิด ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้  ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป  ค่าเสียหายจากการเสียความสามารถประกอบการงาน  ค่าขาดแรงงานในครัวเรือน  ตลอดจนค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน ซึ่งหมายถึงความเสียหายอันไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ โดยเป็นผลโดยตรงสืบเนื่องมาจากการกระทำละเมิดจำเป็นต้องเยียวยาหรือทดแทนความเสียหาย เช่น ความเจ็บปวดทุกขเวทนาระหว่างการรักษาพยาบาลหรือทุพพลภาพพิการต่อไป ร่างกายไม่สมประกอบ มีแผลเป็นตามร่างกาย จิตใจผิดปกติ ไม่อาจเรียนหรือศึกษาได้ ไม่อาจทำการสมรสได้ การรักษานานทำให้ขาดเรียนหรือเรียนซ้ำชั้น หรือใบหน้าเสียโฉม การเสียบุคลิกภาพ  หากไม่ใช่ค่าเสียหายที่ไกลเกินกว่าเหตุผู้กระทำละเมิดและผู้ร่วมทำละเมิดต้องรับผิดด้วย  โดยศาลจะกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยคำนึงถึงลักษณะบาดแผล การบาดเจ็บ ความเจ็บปวดจากบาดแผล และวิธีการรักษาบาดแผลจนกว่าจะหายเป็นปกติ  การจะได้รับการเยียวยาหรือการกำหนดค่าเสียหายจำนวนมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและการนำสืบพยานของทนายความในแต่ละคดีเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com