ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกตำรวจออกหมายเรียกทำอย่างไร ตำรวจแจ้งข้อหาจะให้การอย่างไร การสอบปากคำผู้ต้องหา การขอให้การในชั้นศาล ทนายเข้าฟังการสอบสวนคดีอาญาอย่างไร

                 ปัญหาส่วนมากที่อาจเกิดความสงสัย คือ เมื่อถูกตำรวจออกหมายเรียกจะทำอย่างไร จะต้องให้การหรือสอบปากคำอย่างไร จะต้องมีทนายความหรือไม่ จะให้การหรือไม่ให้การ หรือเพียงขอให้การปฏิเสธและขอให้การในชั้นศาลหรือไม่อย่างไร  การดำเนินการแบบใดจะส่งผลดีผลเสียอย่างไร  ปัญหาดังกล่าวจะถูกไขข้อข้องใจได้โดยปรึกษาทนายความ  เนื่องจากเมื่อถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วการจะให้การอย่างไรหรือดำเนินคดีไปในลักษณะใดต้องปรึกษาผู้รู้เสียก่อน  โดยทนายความบางท่านอาจให้คำปรึกษาว่าควรให้การปฏิเสธและขอให้การชั้นศาลเท่านั้น  ซึ่งสำนักงานฯ เห็นว่าคงไม่ใช่เรื่องดีมากนัก ซึ่งการดำเนินการไปในลักษณะใดต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงในคดีเป็นสำคัญ  ปัญหาสำคัญของผู้ต้องหาคือต้องการหลุดพ้นจากคดีหรือต้องการได้รับโทษน้อยที่สุดหรือให้รอการลงโทษและต้องการให้คดียุติไปโดยเร็ว หากไม่ต้องฟ้องได้จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับผู้ต้องหา 

                   ดังนั้นการดำเนินการต่อสู้คดีไปในทิศทางใด การวางแผนคดีให้รัดกุม หรือการมีช่องทางทำให้คดีไม่อาจฟ้องได้ย่อมเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้ต้องหา  การประเมินน้ำหนักและกำหนดทิศทางของคดีเป็นเรื่องความสามารถเฉพาะตัวของทนายแต่ละคน  บางคดีควรให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม สอบสวน  บางคดีควรต่อสู้คดีโดยขอให้การในชั้นศาล บางคดีควรปฏิเสธและนำพยานฝ่ายผู้ต้องหาเข้าสอบสวนเพื่อให้พนักงานสอบสวนมีความเห็นไม่ควรสั่งฟ้อง และให้พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องด้วย บางคดีควรปฏิเสธและปิดบังพยานหลักฐานสำคัญ บางคดีควรต่อสู้เรื่องอายุความ บางคดีควรต่อสู้เรื่ององค์ประกอบความผิด บางคดีควรต่อสู้เรื่องน้ำหนักพยานหลักฐาน ประจักษ์พยาน พยานแวดล้อมต่างๆ การตระเตรียมแนวทางการให้ปากคำ การตระเตรียมพยานบุคคลต่างๆ เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  การบริหารคดีความในลักษณะใดย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทนายความแต่ละคน  หากผู้ต้องหาไม่มีคนช่วยแนะนำย่อมทำให้โอกาสที่พนักงานสอบสวนจะมีความเห็นควรสั่งฟ้องย่อมมากขึ้น และพนักงานอัยการย่อมสั่งฟ้องต่อมาส่งผลให้คดีฟ้องสู่ศาล และต้องดำเนินการประกันตัว และศาลย่อมเชื่อพยานหลักฐานที่ผ่านการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการจนมีการฟ้องคดีสู่ศาลแล้ว อีกทั้งส่งผลถึงการเชื่อถือน้ำหนักพยานแต่ละฝ่ายในชั้นสืบพยานโจทก์จำเลยอีกด้วย  By www.siaminterlegal.com