ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนหลอกเอาเงินให้ไปทำงานต่างประเทศ จ่ายเงินให้ไปทำงานต่างประเทศแล้วไม่ได้ไป ค่าตอบแทนการส่งคนไปทำงานต่างประเทศ ทนายดำเนินคดีเงินตอบแทนส่งคนไปทำงานต่างประเทศ

                 ปัจจุบันมีการหลอกลวงกล่าวอ้างว่าสามารถส่งคนไปทำงานที่ต่างประเทศได้ โดยต้องจ่ายเงินเป็นการตอบแทน  หากความเป็นจริงบุคคลดังกล่าวไม่สามารถส่งคนไปทำงานที่ต่างประเทศได้ เมื่อมีการติดตามทวงเงินคืนก็ปฏิเสธลอยๆ หรือปิดสถานที่หลบหนีไป ย่อมเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำมีเจตนาที่จะไม่ส่งคนไปทำงานต่างประเทศอย่างแท้จริง  การกระทำดังกล่าวย่อมเป็นความผิดฐานฉ้อโกง  อนึ่ง การจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละคดีประกอบด้วยว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าผู้กระทำผิดมีเจตนาแต่แรกที่จะไม่ส่งไปทำงานต่างประเทศหรือไม่  และการดำเนินคดีอาญาข้อหาฉ้อโกงต้องดำเนินคดีภายในกำหนด 3 เดือนตามกฎหมายอีกด้วย  มิเช่นนั้นคดีขาดอายุความ  By www.siaminterlegal.com