ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ซื้อที่ดินแต่ไม่ได้จดทะเบียนการซื้อขายจะทำอย่างไร ซื้อที่ดินมาทำกินได้กรรมสิทธิ์หรือไม่ วิธีการแก้ไขปัญหากรณีซื้อที่ดินแล้วไม่ได้ทำการจดทะเบียน ครอบครองปักษ์กรณีซื้อที่ดิน

                   ที่ดินที่มีโฉนดนั้นมักเกิดปัญหาหลายอย่างในทางปฏิบัติ เช่น การซื้อขายที่ดินกันแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนการซื้อขายและเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้ชื่อในโฉนดเป็นของผู้ซื้อ  โดยนับแต่ซื้อขายผู้ขายก็ส่งมอบที่ดินให้ผู้ซื้อทำกินมาโดยตลอด  ซึ่งกรณีดังกล่าวมักจะพบเห็นอยู่บ้างในปัจจุบัน  แต่ต่อมาหากมีการขับไล่ไม่ให้ทำกินต่อไปหรือไม่ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยอ้างว่าไม่ได้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน  กรณีดังกล่าวหากเป็นการเข้าครอบครองทำประโยชน์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของแล้วเกินสิบปี ย่อมได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์  โดยต้องนำสืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขาย การเข้าทำกินทำประโยชน์มาเป็นเวลาสิบปีขึ้นไป รวมทั้งวิธีการเข้าทำประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้ศาลเห็นว่าได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว  ซึ่งการร้องครอบครองปรปักษ์นั้นต้องมีการส่งหมายและคำร้องครอบครองปรปักษ์ให้แก่เจ้าของที่ดินที่มีชื่อในโฉนดด้วย และผู้มีชื่อดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำคัดค้านว่าไม่เป็นการครอบครองปรปักษ์อย่างไร  ซึ่งต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบตามข้อต่อสู้ของตนต่อไป เช่น ไม่ใช่การซื้อขาย หรือเป็นการขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้ทำกินเท่านั้น หรือระยะเวลาการทำประโยชน์ไม่ถึงสิบปี หรือไม่ใช่การกระทำในลักษณะปรปักษ์ เป็นต้น  By www.siaminterlegal.com