ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

นัดไต่สวนมูลฟ้องต้องไปศาลหรือไม่ นัดไต่สวนมูลฟ้องคืออะไร ทนายซักค้านพยานนัดไต่สวนมูลฟ้อง

              การไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญานั้นใช้ในกรณีราษฏรทั่วไปเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา  หากศาลเห็นว่าพยานโจทก์น่าเชื่อถือก็จะสั่งว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา ผู้ถูกฟ้องจะมีฐานะเป็นจำเลยทันที  แต่หากศาลเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักก็จะสั่งว่าคดีไม่มีมูล  ดังนั้นในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องควรให้ทนายความเข้าไปซักค้านพยานโจทก์เป็นการทำลายน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานโจทก์ และทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการกระทำที่โจทก์ฟ้องไม่เป็นความผิดอย่างไร  อีกทั้งจะทำให้จำเลยได้ล่วงรู้ถึงแนวทางนำสืบพยานของโจทก์ว่าโจทก์มีพยานหลักฐานใดบ้าง และนำสืบไปในทิศทางใด มีพยานบุคคลใดบ้าง แต่ละบุคคลเกี่ยวข้องกันอย่างไร  การไต่สวนมูลฟ้องนี้ผู้ต้องหาว่ากระทำผิดไม่ควรไปศาลแต่ต้องให้ทนายความเข้าซักค้านแทน เพราะหากคดีมีมูลจะถูกควบคุมตัวทันที  การไม่ไปศาลในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องจะทำให้ผู้ถูกฟ้องเสียเปรียบ เนื่องจากไม่มีการซักค้านทำลายน้ำหนักพยานโจทก์ ซึ่งอาจทำให้ศาลเชื่อพยานหลักฐานโจทก์และสั่งคดีมีมูลในที่สุด  การได้เข้าซักค้านพยานโจทก์อาจทำให้คดีจบสิ้นลงด้วยการสั่งไม่มีมูลของศาล อีกทั้งการไม่ไปศาลอาจวางแผนคดีชั้นสืบพยานได้ยากขึ้นอีกด้วย  By www.siaminterlegal.com