ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนออกหมายจับแก้ไขอย่างไร ถอนหมายจับหรือขอระงับหมายจับได้หรือไม่

                     เมื่อศาลออกหมายจับผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาแล้ว ปัญหาที่เกิดข้อสงสัยบ่อยครั้งคือผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิกระทำการใดได้บ้างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  กรณีดังกล่าวต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นหมายจับของกระบวนการใดเป็นหมายจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีการพิจารณาคดีหรือหลบหนีไม่ยอมฟังคำพิพากษา หรือขัดขืนหมายเรียกของเจ้าพนักงานตำรวจ หรือคดีสิ้นระยะเวลาอุทธรณ์หรือไม่อย่างไร  และต้องพิจารณาว่าเป็นความผิดอาญาข้อหาความผิดใด หรือสามารถยอมความได้หรือไม่  ซึ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถดำเนินการทางกฎหมายเพื่อยุติคดีได้ในกรณีกฎหมายบัญญัติเปิดช่องให้กระทำได้อันจะเกิดผลดีแก่ตัวผู้ต้องหาและจำเลยเองในกรณีที่ยอมรับว่าได้กระทำความผิดขึ้นจริง  แต่หากไม่ได้มีการกระทำความผิดจริงก็ควรมอบตัวและยื่นเรื่องประกันตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การสอบสวน และการพิจารณาคดีของศาลเพื่อพิสูจน์ความบริสุุทธิิ์ของตนเอง  ซึ่งบางกรณีต้องยอมรับว่าเป็นการถูกออกหมายจับทั้งที่ยังไม่เคยได้รับทราบการออกหมายเรียก หรือการไปทำงานอยู่สถานที่อื่นไม่ทราบเรื่องการถูกดำเนินคดีหรือการออกหมายเรียกใดๆ มาก่อน  ดังนั้นการใช้สิทธิทางกฎหมายตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ก็เป็นหนทางหนึ่งที่อำนวยความยุติธรรมในกรณีมีหมายจับได้เช่นกัน  เนื่องจากทำให้คดีอาญาระงับลงได้ตามกฎหมาย  By www.siaminterlegal.com