ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สร้างบ้านอาคารตึกบังแสง สร้างบ้านอาคารตึกบังลม สร้างบ้านอาคารตึกบังทัศนียภาพ ติดตั้งป้ายโฆษณาหลักตึกบังลมแสงทัศนียภาพ ทนายต่อสู้คดีบังแสงบังลมบังทัศนียภาพแบบไหน

             ปัญหาการปลูกสร้างบ้านในที่ดินข้างเคียงกันแต่ปลูกสร้างสูงในลักษณะบดบังแสงสว่าง บดบังลม บดบังทัศนียภาพ เกิดเป็นปัญหาบ่อยครั้ง  ซึ่งโดยปกติเจ้าของบ้าน อาคาร หรือตึกย่อมมีสิทธิโดยชอบที่จะใช้สอยทรัพย์สินของตนเองได้ แต่ต้องเป็นการใช้สิทธิที่ไม่ใช่มีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นด้วย ประเด็นที่สำคัญคือต้องเป็นเรื่องการมีเจตนากลั่นแกล้งหรือจงใจโดยมุ่งประสงค์ต่อผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายฝ่ายเดียว  หากเป็นการใช้สิทธิที่ประสงค์ต่อผลอันเป็นธรรมดาของสิทธินั้นย่อมไม่เป็นความผิดทั้งสิ้น และไม่ได้คำนึงว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายติดตั้งหรือก่อสร้างก่อนหรือไม่  ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นย่านการค้าหรือประกอบธุรกิจ หรือเป็นย่านประชาชนอยู่อาศัย  หากเป็นย่านประชาชนอยู่อาศัยต้องพิจารณาว่าการใช้สิทธิปลูกสร้างนั้นเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเกินที่ควรคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและมีเหตุอันสมควรหรือไม่  แต่ในส่วนที่เป็นย่านการค้าหรือประกอบธุรกิจอาจพิจารณาไปได้ว่าผู้เสียหายอาจคาดคิดได้ว่าอาจมีผู้มาก่อสร้างอาคารสูงใกล้กับบ้านตนทำให้บดบังลม แสง หรือทัศนียภาพได้ และต้องดูว่าผู้เสียหายมีความตั้งใจจะติดแอร์เพื่อความสะดวกสบายหรือไม่ เนื่องจากเป็นท้องที่แออัดหรือประกอบธุรกิจ อากาศอบอ้าวไม่ได้เกิดจากใช้สิทธิในที่ดินตามปกติดังกล่าว  By www.siaminterlegal.com