ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คดีเช็คศาลรอการลงโทษได้หรือไม่ ผ่อนชำระหนี้ตามเช็คไม่ได้ติดคุกหรือไม่ ชำระหนี้ตามเช็คบางส่วนแล้วผ่อนไม่ไหวทำอย่างไร ผ่อนชำระหนี้ตามเช็คศาลจำคุกหรือไม่ ชำระหนี้ตามเช็คไม่ไหวทำอย่างไร รับสารภาพคดีเช็คติดคุกหรือไม่ ทนายต่อสู้คดีเช็ค ช่องทางดำเนินคดีเช็ค

             คดีเช็คเป็นทั้งความผิดทางแพ่งและทางอาญา โดยในส่วนของคดีทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 นั้น มีข้อน่าคิดว่าหากรับสารภาพต่อศาลและทำการผ่อนชำระหนี้ตามเช็ค ท้ายสุดผ่อนชำระหนี้ไม่ไหวศาลจะลงโทษอย่างไร  และมีทางที่ศาลจะลงโทษจำคุกและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้หรือไม่  ซึ่งเรื่องดังกล่าวการพิพากษาลงโทษจำเลยอย่างไรหรือการจะให้รอการลงโทษหรือไม่ ย่อมเป็นดุลพินิจของศาลโดยแท้  ซึ่งหากเป็นเรื่องออกเช็คในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีจะพึงใช้เงินได้  และจำเลยได้ขวนขวายรวบรวมเงินและเสนอชำระหนี้ให้แก่ผู้เสียหายต่อศาลเป็นจำนวนมากแล้ว และยังปรากฎว่าจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน พฤติการณ์ย่อมมีเหตุอันควรปราณี ศาลก็อาจพิพากษาให้รอการลงโทษได้เช่นกัน ตามนัยแห่งคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 471/2535  By www.siaminterlegal.com