ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน อย่างไรเป็นฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ต่อสู้คดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอย่างไร วิธีการอุทธรณ์ฏีกาคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอย่างไร

             ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4)  เป็นความผิดบทหนักมีโทษถึงประหารชีวิต  ซึ่งเมื่อเกิดการฆ่ากันตายเกิดขึ้นอาจมีการตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนทั้งที่ความเป็นจริงอาจไม่ใช่ความผิดในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นเพียงความผิดฐานฆ่าธรรมดา หรือเจตนาทำร้ายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย หรือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็เป็นได้ โดยต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป  ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หมายถึง ผู้กระทำผิดได้คิดไตร่ตรองและทบทวนแล้วจึงตกลงใจที่จะฆ่าผู้อื่น  โดยไม่ใช่การกระทำโดยปัจจุบันทันด่วนเพราะเมาสุรา หรือบันดาลโทสะ  กรณีที่ถือว่าเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เช่น การว่าจ้างในการฆ่า จัดหามือปืน การคบคิดวางแผนในการฆ่า การตระเตรียมอาวุธที่ใช้ในการฆ่าหรือการจัดหายานพาหนะในการเดินทางไปฆ่าผู้อื่น เป็นต้น  โดยในทางปฏิบัติหากถูกตั้งข้อหาที่ไม่ตรงกับความจริง หรือเกินความจริง หรือไม่ได้กระทำความผิดก็ควรให้การปฏิเสธ  การให้การรับสารภาพจะทำให้หนทางแก้ไขยากลำบากยิ่งขึ้น  และก่อนลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ควรอ่านข้อความในเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าไม่ถูกต้องควรให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน  By www.siaminterlegal.com