ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้ให้กู้ปลอมสัญญากู้ แก้ไขตัวเลขสัญญากู้ ลงชื่อในสัญญากู้ที่ยังไม่กรอกข้อความ การฟ้องคดีกู้ยืมเงิน ช่องทางต่อสู้คดีกู้ยืมเงิน ทนายความฟ้องคดีและต่อสู้คดีเงินกู้อย่างไร

                   การฟ้องคดีเงินกู้นั้นเจ้าหนี้จะต้องกระทำการโดยสุจริต หรือกล่าวได้ว่าเจ้าหนี้ต้องมาศาลด้วยมือที่สะอาด  ถ้าเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ในยอดหนี้ที่เกินความจริงย่อมถือว่าเจ้าหนี้ไม่สุจริต ซึ่งเป็นข้อปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง  กรณีผู้กู้ลงชื่อในสัญญากู้หรือหลักฐานการกู้ที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ เจ้าหนี้ต้องกรอกข้อความตามความเป็นจริงเท่านั้น  หากกรอกข้อความไม่ตรงความจริง เช่น จำนวนเงินกู้ที่ได้รับไปแล้ว หรือวันทำการกู้เพื่อหวังจะได้ดอกเบี้ยมากขึ้น  โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ หรือมีการชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยบางส่วนไปแล้วแต่กลับบอกว่าไม่เคยชำระหนี้เลย  ย่อมถือได้ว่าเจ้าหนี้กระทำการโดยไม่สุจริต  นอกจากนี้ลูกหนี้ยังมีสิทธิฟ้องเจ้าหนี้ในข้อหาปลอมเอกสารสิทธิและฐานใช้เอกสารสิทธิปลอม และหากมีการเบิกความต่อศาลยังเป็นความผิดฐานเบิกความเท็จหรือนำสืบพยานหลักฐานอันเป็นเท็จอีกด้วย  ดังนั้นไม่ว่าการดำเนินคดีหรือการต่อสู้คดีในฐานะใดก็ตาม ย่อมต้องกระทำการให้ถูกต้องอย่าให้มีช่องทางที่จะทำให้ถูกยกฟ้องหรือถูกจำคุกดังกล่าว  By www.siaminterlegal.com