ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องขอให้เปิดทางจำเป็นทำอย่างไร วิธีต่อสู้เมื่อถูกฟ้องขอให้เปิดทางเข้าออกกรณีทางจำเป็น โดนฟ้องขอให้เปิดทางทำอย่างไร ทนายต่อสู้คดีฟ้องขอให้เปิดทางเข้าออกเป็นทางจำเป็นอย่างไร ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาเรื่องทางจำเป็น

               ทางเข้าออกที่ดินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต  โดยมักจะเห็นปัญหาการปิดกั้นทางหรือไม่ให้เข้าออก หรือให้เข้าออกแต่ทางแคบมากขึ้นหรือเกิดความยากลำบากในการใช้ทาง หรือปัญหาการขายที่ดินต่อไปแล้วมีการปิดกั้นทางจนเกิดการฟ้องร้องขอให้เปิดทางจำเป็น และขอติดตั้งไฟฟ้า ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำ โทรศัพท์ และระบบสาธารณูปโภคอันจำเป็นอื่นๆ โดยขอเสนอราคาค่าทดแทนในราคาต่ำโดยอาศัยเงื่อนไขของกฎหมายในการขอเปิดทางจำเป็น  ประเด็นที่จะต่อสู้คดีมีหลายประเด็น เช่น ที่ดินไม่ได้ตกอยู่ในที่ล้อมจนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ หรือมีคลอง มีทางเดินริมคลองเข้าออกได้ หรือมีสิทธิติดตั้งไฟฟ้า ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำ โทรศัพท์ ระบบสาธารณูปโภคอันจำเป็นอื่นๆ ได้อยู่แล้ว และมีระยะทางที่ใกล้กว่า  การขอให้เปิดทางทำให้จำเลยเสียหายอย่างร้ายแรง และเป็นการขอเปิดทางขนาดใหญ่เกินความจำเป็นไม่คำนึงถึงความเสียหายของบุคคลอื่น  เนื่องจากไม่มีรถยนต์ และเป็นการใช้เพียงการเดินเท่านั้น  หรือค่าทดแทนที่เสนอให้นั้นมีจำนวนน้อยเกินไป และการติดตั้งไฟฟ้า ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำ โทรศัพท์ และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ย่อมเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ที่ดินจำเลยอย่างมาก เป็นต้น  ซึ่งการตั้งประเด็นต่อสู้ไปในลักษณะใดต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แต่ละคดีเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com