ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องกลับทำอย่างไร อัยการสั่งไม่ฟ้องโดนฟ้องกลับทำอย่างไร ศาลยกฟ้องโดนฟ้องกลับทำอย่างไร แจ้งความแล้วโดนฟ้องกลับทำอย่างไร

                ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือการฟ้องกลับ โดยไม่ว่าจะเป็นกรณีไปแจ้งความแล้วแต่ถูกแจ้งความกลับหรือโดนฟ้องกลับว่าแจ้งความเท็จหรือแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ หรือกรณีแจ้งความไปแล้วแต่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องจึงถูกคู่กรณีฟ้องกลับหรือแจ้งความดำเนินคดีกลับคืน หรือกรณีไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วศาลยกฟ้องจึงถูกฟ้องคดีหรือแจ้งความกลับคืน ซึ่งการถูกฟ้องกลับจะเป็นความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีเป็นสำคัญ ไม่ใช่เมื่อพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือศาลยกฟ้องแล้วจะถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีความผิดทางอาญาแต่อย่างใด  แต่จะต้องดูว่าตอนที่เขาไปแจ้งความหรือฟ้องคดีนั้นเป็นไปสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามที่ปรากฎหรือไม่ หรือเป็นความเท็จโดนเจตนากลั่นแกล้งให้เขาต้องรับโทษทางอาญา  หากเป็นการแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีไปตามสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎหรือมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดก็ย่อมไม่เป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จ เพราะการแจ้งความย่อมหมายถึงเฉพาะข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย  ดังนั้นแม้พนักงานอัยการจะสั่งไม่ฟ้องหรือศาลพิพากษายกฟ้องก็ไม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่แจ้งต่อกัน  และการฟ้องคดีต่อศาลตามปกติย่อมเป็นการกระทำโดยชอบ เพราะเป็นการใช้สิทธิของตนเองทางศาลอันเป็นสิ่งที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำ ย่อมไม่เป็นการละเมิด เว้นแต่จะปรากฎว่ากระทำโดยไม่สุจริต  By www.siaminterlegal.com