ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทนายฟ้องคดีข้อหาฟ้องเท็จ ทนายต่อสู้คดีข้อหาฟ้องเท็จอย่างไร โดนดำเนินคดีข้อหาฟ้องเท็จทำอย่างไร ความรู้เกี่ยวกับความผิดฐานฟ้องเท็จ ทนายยื่นอุทธรณ์คดีข้อหาฟ้องเท็จ ทนายยื่นฏีกาคดีข้อหาฟ้องเท็จอย่างไร

              ข้อหาฟ้องเท็จ คือ การเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญา หรือว่ากระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 และเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน  ซึ่งกฎหมายเอาผิดกับบุคคลผู้ฟ้องคดี รวมทั้งผู้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมด้วย  และเป็นความผิดสำเร็จทันทีที่ได้ฟ้องคดี ไม่จำเป็นต้องรอให้คดีถึงที่สุดหรือต้องฟังว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายหรือไม่ก่อนแต่อย่างใด  สำหรับช่องทางการต่อสู้ทนายความควรนำสืบพยานหลักฐานให้ได้ว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดอย่างไร เช่น ขาดเจตนากระทำผิด หรือข้อเท็จจริงดังกล่าวยังคงไม่แน่ชัดว่าเป็นเท็จหรือไม่ หรือข้อความที่นำไปฟ้องนั้นเป็นข้อความที่ได้รับจากคำบอกเล่าของผู้อื่นหรือลูกความ และไม่มีโอกาสจะทราบได้ หรือดำเนินการฟ้องไปตามความเข้าใจของผู้ฟ้องคดีตามที่พบเห็นมา ไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งฟ้อง  ซึ่งการจะพิจารณาว่าพฤติการณ์หรือการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดข้อหาฟ้องเท็จหรือไม่อย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องเป็นสำคัญ และต้องประเมินจากพยานหลักฐานเป็นสำคัญประกอบด้วย  ดังนั้นก่อนฟ้องหรือก่อนต่อสู้คดีต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน เนื่องจากความผิดฐานฟ้องเท็จมีอัตราโทษสูง และไม่อาจยอมความกันได้ตามกฎหมาย รวมทั้งการดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีที่ผิดพลาดจะทำให้โอกาสชนะคดีในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฏีกาน้อยลงตามไปด้วย  By www.siaminterlegal.com