ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รถหายในห้างทำอย่างไร ฟ้องห้างสรรพสินค้าเพราะรถหายทำอย่างไร รถหายในห้างสรรพสินค้าใครรับผิดชอบ ทนายฟ้องห้างสรรพสินค้ากรณีรถหาย วิธีการอุทธรณ์ฏีกาคดีรถหายในห้างสรรพสินค้า

                       ปัญหารถยนต์สูญหายภายในห้างสรรพสินค้ามีให้เห็นกันบ่อยครั้ง  หลายห้างสรรพสินค้ามักใช้วิธีการในการดูแลทรัพย์สินหลายรูปแบบ หรือบางห้างไม่ได้ดูแลใดๆ เมื่อเกิดกรณีรถสูญหายมักจะเกิดปัญหาที่ห้างสรรพสินค้ามักจะปฏิเสธว่าไม่ต้องรับผิดเพราะให้คนทั่วไปมาจอดได้ และมีป้ายเตือนแล้วว่าให้ดูแลรักษารถของตนเอง และไม่ยอมดูแลลูกค้าเลย  กรณีดังกล่าวต้องยื่นฟ้องห้างสรรพสินค้านั้นให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นราคารถที่สูญหายไป เนื่องจากการที่ห้างสรรพสินค้าจัดให้มีลานจอดรถของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการห้างนับเป็นปัจจัยหนึ่งเพื่อจูงใจให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการห้าง ห้างสรรพสินค้าจึงต้องมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของลูกค้า  แม้ห้างจะยอมให้บุคคลทั่วไปนำรถมาจอดในห้างได้ห้างก็ไม่หลุดพ้นความรับผิด  และต้องพิจารณาว่าห้างสรรพสินค้านั้นได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินของลูกค้ารัดกุมหรือไม่ หากเป็นเพียงใช้กล้องวงจรปิดติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าทางออกลาดจอดรถก็ถือว่ายังไม่ใช่การดูแลรักษาทรัพย์สินที่รัดกุมเพียงพอ เนื่องจ่ากกล้องวงจรปิดไม่ใช่การป้องกันการโจรกรรม และถือเป็นการประมาทเลินเล่อของห้างสรรพสินค้า เมื่อเกิดรถสูญหายห้างสรรพสินค้าจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้า  ต่อไปเราคงจะเห็นห้างใช้คนตรวจสอบรถในการเข้าออกและจ่ายบัตรจอดด้วย  By www.siaminterlegal.com