ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หลอกให้ลงทุนซื้อขายหุ้นต่างประเทศ หลอกให้ลงทุนเทรดหุ้น หลอกให้ลงทุนเพื่อปันผล หลอกให้นำเงินมาลงทุน หลอกให้ทำธุรกิจด้วยกัน การเรียกเงินลงทุนคืน ฉ้อโกงเงินลงทุน วิธีต่อสู้คดีฉ้อโกงเงินลงทุนอย่างไร ความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุนเป็นอย่างไร

                  ปัจจุบันมีการลงทุนกันหลายรูปแบบ และสิ่งที่พบเห็นบ่อยครั้งคือ การชักชวนให้ร่วมลงทุนเพื่อเทรดหุ้นต่างประเทศ หรือให้นำเงินมาลงทุนทำกิจการและแบ่งปันผลกำไรกัน  โดยการมีการปันผลหรือจ่ายเงินตอบแทนกันจริงในช่วงแรกและไม่ยอมจ่ายในช่วงหลัง  ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้ทั้งสองกรณีไม่ว่าจะมีการลงทุนกันจริงๆ หรือเป็นการการหลอกลวงเอาเงินกัน  ดังนั้นผู้ลงทุนต้องทำการศึกษาให้ดีว่าธุรกิจที่ร่วมลงทุนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงไร และเป็นการหลอกลวงหรือไม่  สำหรับประเด็นในเรื่องดังกล่าวอยู่ที่ว่าธุรกิจการลงทุนหรือซื้อขายหุ้นนั้นมีจริงหรือไม่ ทำได้หรือไม่ และผู้ลงทุนเคยประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้มีสามารถประกอบธุรกิจนั้นหรือไม่ และมีการนำเงินไปลงทุนจริงหรือไม่ เพียงไร มีเจตนาทุจริตมาแต่แรกหรือไม่ เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายใด มีสิทธิในการดำเนินคดีหรือขอบเขตอายุความมากน้อยเพียงไร  ซึ่งหากไม่มีการนำเงินไปลงทุนจริง หรือไม่ได้ประกอบธุรกิจจริง หรือปล่อยเวลาให้ล่วงเลยก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ก็แสดงให้เห็นเจตนาว่าไม่ได้มีเจตนาร่วมทำธุรกิจกันจริงย่อมเป็นความผิดข้อหาฉ้อโกงได้ แต่หากมีการประกอบธุรกิจกันจริงและธุรกิจนั้นขาดทุนเสียหายจนไม่มีหนทางปันผลหรือจ่ายค่าตอบแทนก็เป็นเพียงความผิดในทางแพ่งเท่านั้น  นอกจากนี้อายุความดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกงต้องดำเนินคดีภายในกำหนดอายุความ 3 เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วย  การตกลงดำเนินการอย่างไร หรือการรับสภาพหนี้ หรือการทำสัญญาผ่อนชำระโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดีได้เช่นเดียวกัน  ผู้ลงทุนนอกจากจะต้องศึกษาวิธีการลงทุนและความเสี่ยงของการลงทุนแล้ว  ยังต้องศึกษาความเสี่ยงอันเกิดจากการอาศัยช่องว่างของกฎหมายเอารัดเอาเปรียบกันด้วย  By www.siaminterlegal.com