ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทำอย่างไรให้ศาลรอการลงโทษ ทำอย่างไรให้ศาลไม่ลงโทษจำคุก วิธีการเขียนขอให้ศาลรอการลงโทษ เหตุผลการเขียนขอให้ศาลรอการลงโทษ วิธีการเขียนอุทธรณ์ขอให้ศาลรอการลงโทษ เหตุผลในการขอกลับตัวเป็นพลเมืองดี

                    โดยปกติเมื่อถูกดำเนินคดีอาญาแล้ว หากกระทำผิดจริงโดยมีพยานหลักฐานที่มั่นคงหนักแน่น วิธีการเยียวยาหรือการวางรูปคดีคงต้องให้การรับสารภาพ เนื่องจากจะได้รับการลดโทษลง  แต่จะติดคุกหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของศาล  สิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งคือการเขียนคำร้องประกอบคำรับสารภาพ เพื่อให้ศาลเห็นข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อประกอบดุลพินิจในการลงโทษ  โดยเหตุผลประการหนึ่งที่ต้องนำเสนอศาลคือกล่าวอ้างให้ศาลเห็นว่าการก่อเหตุนั้นมีพฤติการณ์แห่งคดีไม่ร้ายแรงอย่างไร  และจำเลยไม่เคยต้องโทษทางอาญามาก่อน  และความผิดนี้เป็นความผิดที่มีโทษไม่สูงนัก  การจองจำจะไม่เกิดผลในการฟื้นฟูแก้ไขความประพฤติของจำเลย อีกทั้งยังทำให้มีประวัติเสื่อมเสีย โดยเมื่อพ้นโทษแล้วก็ยากที่จะกลับตัวเป็นพลเมืองดีในการประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยสุจริตต่อไปได้ และยังอาจเป็นช่องทางทำให้จำเลยได้เรียนรู้วิธีการหรือแนวทางทุจริตจากเรือนจำไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย  การรอการลงโทษจำคุกจำเลยและควบคุมความประพฤติไว้น่าจะเป็นผลดีแก่จำเลยและสังคมโดยส่วนรวมมากกว่า ฯลฯ  โดยเหตุผลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการขอให้ศาลให้ดุลพินิจไม่ลงโทษจำคุกได้  ซึ่งต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงในคดีแต่ละเรื่องเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com