ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ให้การภาคเสธคืออะไร ให้การภาคเสธกับตำรวจ ให้การภาคเสธต่อศาล ทนายความต่อสู้คดีกรณีให้การภาคเสธ อุทธรณ์ฏีกากรณีให้การภาคเสธอย่างไร

             คำว่า "ภาคเสธ" นั้น หมายถึงการแบ่งรับแบ่งสู้ ซึ่งไม่มีบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมาย  โดยมีทั้งเป็นการให้การรับในข้อเท็จจริงตามข้อหาบางส่วน และมีการปฏิเสธในข้อเท็จจริงตามข้อหาอีกบางส่วนด้วย  และในทางกฎหมายต้องถือว่าคำให้การภาคเสธนี้เป็นคำให้การปฏิเสธข้อหา  มิใช่การให้การรับสารภาพแต่อย่างใด  ดังนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนพยานหลักฐานต่อไปให้เพียงพอที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ต้องหานั้นได้กระทำความผิดตามข้อหา  หรือหากเป็นคดีในชั้นศาล โจทก์มีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงตามฟ้อง  ถ้าพิสูจน์ไม่ได้หรือไม่ได้นำสืบจะถือว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องไม่ได้ เว้นแต่จะเข้าข่ายความผิดอื่นๆ ที่เป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองที่รวมอยู่ในความผิดนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 

            แต่อย่างไรก็ตามคำให้การภาคเสธเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงบางส่วนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีของศาลจึงเป็นเรื่องการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ย่อมเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลสามารถลดโทษให้ไม่เกินกึ่งหนึ่งได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78  ดังนั้น การให้การรับสารภาพหรือจะให้การปฏิเสธหรือจะให้การภาคเสธ ต่อพนักงานสอบสวนหรือต่อศาล  ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและการวางแผนคดีในแต่ละกรณีเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com