ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รถชนเจ้าของรถที่ไม่ได้ขับต้องรับผิดหรือไม่ ขับรถชนใครค้องรับผิดบ้าง ไม่ได้ขับรถแต่นั่งไปในรถต้องรับผิดด้วยหรือไม่ การฟ้องคดีรถชนเรียกค่าเสียหายจากใครได้บ้าง ใครต้องรับผิดชอบกรณีรถชน

                   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 กำหนดให้ผู้ครอบครอง หรือผู้ควบคุมดูแลยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะนั้น   ดังนั้นหากเป็นการประมาทเลินเล่อจนเกิดความเสียหาย บุคคลที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายได้แก่ คนขับรถหรือยานพาหนะนั้น  ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไป  แต่ยังมีอีกคนหนึ่งที่ต้องรับผิดด้วยคือเจ้าของรถ แต่ต้องเป็นกรณีที่เจ้าของรถนั้นได้นั่งไปด้วยกับรถขณะเกิดเหตุ หรือนั่งควบคุมรถไปด้วย  ซึ่งถือว่าเป็นผู้ครอบครองยานพาหนะในขณะเกิดเหตุก็ต้องร่วมรับผิดกับคนขับรถด้วย แม้เจ้าของรถนั้นจะไม่ได้เป็นนายจ้างก็ตาม  (คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 2850/2523 และ 1078/2526)  By www.siaminterlegal.com