ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ขับรถชนคนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎหมาย ขับรถชนคนฝ่าไฟแดงทำอย่างไร ขับรถชนคนฝ่าไฟแดงผิดไหม

                       ประเด็นที่เกิดบ่อยอีกเรื่องคือการขับรถชนคนขับรถฝ่าไฟแดงทั้งๆ ที่คนชนขับมาทางตรงและอยู่ระหว่างไฟจราจรสีเขียว  แต่ความผิดทางอาญานั้นพิจารณาจากความประมาทของคนที่ขับชน  ส่วนประเด็นเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายมากน้อยเพียงไรหรือการเรียกร้องจากกันได้มากน้อยอย่างไรเป็นส่วนคดีแพ่ง  กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องน่าคิด เพราะเคยพบว่าศาลเคยพิพากษาว่ามีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  เนื่องจากศาลให้เหตุผลว่าแม้ผู้ขับชนจะขับมาในระหว่างไฟจราจรสีเขียวก็ตาม แต่ตามวิสัยและพฤติการณ์ควรใช้ความระมัดระวังในการชะลอความเร็วให้รถที่วิ่งฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดงผ่านไปก่อนค่อยเร่งความเร็วผ่านไปอย่างปลอดภัย  การไม่ชะลอความเร็วและทำให้หยุดรถไม่ทันจึงเป็นการกระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าขับมาทางตรงและมีสัญญาณไฟเขียวจะเป็นฝ่ายถูกเสมอ  กระบวนการแก้ไขคือการเยียวยาความเสียหายบางส่วน หากไม่เคยทำผิดมาก่อน หรือมีเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น ควรเขียนคำร้องประกอบคำรับสารภาพให้ศาลทราบเหตุก็มีโอกาสสูงที่ศาลรอการลงโทษ  เนื่องจากความผิดส่วนใหญ่แล้วเกิดจากคนที่ขับฝ่าฝืนไฟจราจร  ซึ่งเป็นการกระทำให้รอดคุกไปก่อน  ส่วนคดีในทางแพ่งเนื่องจากผู้ตายเป็นฝ่ายกระทำผิดโดยประมาทเสียเองย่อมไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากคนชนได้   By www.siaminterlegal.com