ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเพิกถอนพินัยกรรม และขอให้กำจัดมิให้รับมรดก เจ้ามรดกโดนบังคับขู่เข็ญล่อลวงให้ทำพินัยกรรมทำอย่างไร ปลอมพินัยกรรม โดนแย่งสมบัติทำอย่างไร ทนายฟ้องคดีมรดก ทนายฟ้องคดีพินัยกรรมอย่างไร อุทธรณ์ฏีกาคดีมรดกพินัยกรรมอย่างไร

                  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกบ่อยครั้งมักมีเรื่องพินัยกรรมมาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ทายาทรับตัวเจ้ามรดกไปเพื่อทำพินัยกรรม โดยหวังว่าจะได้มรดกเพียงผู้เดียว เช่น เจ้ามรดกป่วยไม่มีสติมารับไปอยู่ด้วยและบังคับให้ลงชื่อในพินัยกรรม ไม่ให้ทายาทอื่นเข้าพบหรือเข้าเยี่ยม เพื่อหวังว่าจะได้รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมผู้เดียว หรือทำพินัยกรรมขึ้นใหม่เพื่อให้พินัยกรรมเดิมสิ้นผลไป  ประเด็นดังกล่าวต้องพิจารณาพฤติการณ์ของคดีเป็นสำคัญ เช่น พินัยกรรมเดิมถูกต้องตามกฎหมายและมีผลบังคับหรือไม่ พินัยกรรมฉบับหลังไม่มีผลบังคับเพราะเหตุใด เจ้ามรดกมีสติหรือเขียนหนังสือหรือลงชื่อได้หรือไม่ มีอาการป่วยหนักเพียงไร มีพฤติการณ์การห้ามเยี่ยมหรือกีดกันการเข้าพบหรือไม่ มีพยานรู้เห็นเพียงไร รายงานของแพทย์ผู้ทำการรักษาเป็นเช่นไร มีอาการของโรคอย่างไร มีการสมัครใจทำพินัยกรรมหรือไม่  พฤติการณ์เป็นการฉ้อฉล ข่มขู่ ใช้อุบายหลอกลวงให้ทำพินัยกรรมหรือไม่ และถือว่าเป็นผู้ไม่สมควรได้รับมรดกและต้องถูกจำกัดมิให้รับมรดกหรือไม่เพียงไร  หากมีกรณีดังกล่าวต้องฟ้องขอให้เพิกถอนพินัยกรรม  และขอให้ศาลมีคำพิพากษากำจัดไม่ให้ได้รับมรดกเลย  หากไม่ดำเนินคดีในลักษณะดังกล่าวพินัยกรรมนั้นๆ จะรีบถูกนำไปร้องขอจัดการมรดกและโอนมรดกจำหน่ายไปหมดสิ้นเสียก่อน และเป็นการยากที่จะแก้ไขเยียวยา  หลายคดีที่พี่น้องต้องทะเลาะกันเพราะทรัพย์มรดกของพ่อแม่  หากทุกคนเข้าใจสิทธิของตนเองก็คงไม่เกิดปัญหาใดๆ   By www.siaminterlegal.com